Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Duchovná obnova v Kostolnej so sv. Šarbelom

Pozývame mužov i ženy, ktorí túžia po Božom pokoji, na duchovnú obnovu Sv. Šarbel Machlúf – tichosť preniknutá Bohom. Obnova sa uskutoční 6. až 8. mája 2022 v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí. Prihlásiť sa môžete od 30. marca 2022 emailom na adrese duchovne.kostolna@gmail.com alebo telefonicky v pracovných dňoch od 19:00 do 21:00 na čísle 0910 222 382. Exercitátorom je P. František Romaňák CSsR.

„K životu svätých patrí nielen ich pozemská biografia, ale aj ich život a pôsobenie v Bohu po smrti. Na svätých sa to stáva jasným: kto kráča k Bohu, nevzďaľuje sa od ľudí, naopak, stáva sa im skutočne blízkym.“ (Benedikt XVI., Deus caritas est)

Taký bol aj život svätého Šarbela. Kým žil, poznalo ho len málo ľudí, no po smrti sa stal vyhľadávaným. Svedčia o tom tisícky Cirkvou uznaných zázrakov na jeho príhovor. V jeho živote je viditeľná duchovná hĺbka, pokora, tichosť a nevýslovná láska k Bohu a k ľuďom. Svätý Šarbel sa stal prostredníkom, ktorý vedie ľudí k Bohu a vyzýva aj teba, aby si sa Bohu odovzdal a nebál sa ísť po ceste svätosti, ktorá je cestou každodenného života preniknutého Božou prítomnosťou. Aj ty si pozvaný zakúsiť Boha a prijať jeho pomoc na príhovor svätého Šarbela.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved