Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Konala sa duchovná obnova v Bojničkách

Od 4. novembra do 6. novembra viedlo spoločenstvo Calvary, uršulínky, Eben Ezer a P. Rastislav Dluhý CSsR duchovnú  obnovu pre gymnazistov v Bojničkách s témou Veľký príbeh.

Bojnicky Bojnicky Bojnicky Bojnicky

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved