Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Duch, ktorý dáva život

Pri narodení sa nadýchneme prvýkrát. Na konci života poslednýkrát. Počas celého života žijeme vďaka tomu, že dýchame. Naše dýchanie je spontánne. Neuvedomujeme si ho – až do momentu, keď nás nedostatočnosť dýchacieho systému alebo vonkajšia prekážka neupozornia na dôležitosť dýchania.

Najmä vo veľkých mestách sme si všimli, aj sme pocítili, ako sa vzduch vyčistil, keď kvôli pandémii ľudia obmedzili svoj pohyb dopravnými prostriedkami, a keď sa práca pozastavila a továrne skrátili výrobu. Rúška nás chránili pred vírusom, no treba priznať, že sme sa v nich cítili nesvoji a zvykali sme si dýchať obmedzeným spôsobom.

Božie slobodné konanie vždy sprevádza ruach – vanutie vetra, vánok, dýchanie: stvorenie dával do pohybu Boží Duch – „vznášal sa nad vodami“, keď sa všetko rozbiehalo do bytia; sprevádzal prvého človeka „v tichom vánku“. Boh totiž vkladá do človeka svoj život. Človek žije, pretože je v ňom duch. Bez ducha je telo mŕtve. „Môj duch vám už nebude nablízku“, započujú Adam a Eva, keď sa vybrali vlastnou cestou. Boh im dýchanie neodníma, no ono naberá dovtedy nepoznanú formu „vzdychov a nárekov“. A odvtedy sa ďalší ľudia rodia, žijú, zomierajú a kdesi vo svojom vnútri vnímajú to, čo svojou skúsenosťou vyjadril žalmista: „Mnohoraké sú tvoje diela, Pane. Všetko si múdro urobil. Všetko čaká na teba, že im dáš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a sýtia sa dobrotami. Odnímaš im dych a hneď hynú. A vracajú sa do prachu. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené, a obnovíš tvárnosť zeme.“

A Boh svojho Ducha svetu daroval. Ježiš dýchol na svojich učeníkov. Jeho výdych je Duch Svätý – POKOJ, akým je len On. Vo svojej neuchopiteľnej slobode nás predbehol, pretože je LÁSKA: „prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi“.

Koľkých ľudí v živote stretneme a koľko vecí urobíme i budeme chcieť urobiť, a pritom budeme dýchať. Otvorme sa Duchu Božiemu, ktorý stále nanovo tvorí, aby dával pravý život nášmu životu.

P. Ján Andrejov CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved