Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Druhá adventná nedeľa: Aktívne čakanie na Pána

Každý rok nás liturgia vedie prostredníctvom troch vodcov: Izaiáša, Jána Krstiteľa a Márie. Vedie nás prostredníctvom proroka, Pánovho predchodcu a Matky. Prvý ohlasuje Mesiáša z diaľky, druhý na neho ukazuje v prítomnosti a Mária ho nesie vo svojom lone.

Prorok Izaiáš nám ukazuje premenený svet. Niekedy sa nám obrazy, ktoré používa, zdajú ako vystrihnuté z tých najkrajších rozprávok. Tieto obrazy nás chcú zobudiť,  nielen aby sme snívali, ale aby sme niečo konkrétne urobili, aby sa náš svet aspoň trochu viac podobal na ten zázračný svet, ktorý je v Izaiášovej vízii. Izaiáš jasne povedal, že tento svet môže premeniť Mesiášova prítomnosť a jeho pôsobenie.

No v dnešnom evanjeliu máme úplne iný obraz. Vidíme Jána Krstiteľa, ktorý ohlasuje nutnosť našej odpovede. Obráťte sa, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Pripravte Pánovi cestu. Vyrovnajte mu chodníky. Prinášajte ovocie hodné pokánia. Hľa, sekera je už pri koreňoch stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. To znamená, že môžeme odpovedať. A nielen že môžeme, ale že Boh v to dúfa. Mnoho ľudí odpovedalo na ohlasovanie Jána Krstiteľa, ako je to v texte evanjelia: Hneď sa pri ňom schádzalo mnoho ľudí z Jeruzalema, z Judey aj zo Zajordánska.

Naša otvorenosť pre Boha a naše čakanie na neho, to nie je len pasívne očakávanie, ale aj aktívne. Mária nám môže pomôcť pochopiť, čo to znamená. Predstavte si matku, ktorá čaká dieťa. Jej očakávanie nie je pasívne. Je veľa vecí, ktoré musí urobiť a pripraviť sa. Keď moja sestra čakala prvé dieťa, veľa čítala o tom, ako sa o dieťa starať v prvých mesiacoch, v prvom roku detstva. Kúpila mu s manželom novú postieľku, nové oblečenie a celý ich byt sa zmenil.

Už si sa začal pripravovať? Veď čakáme, že sa narodí dieťa. Čo už máš pripravené a čo ešte treba?

Pápež 1. decembra vydal list o hodnote a veľkom význame betlehemských jasieľ. Chce, aby sme oživili túto tradíciu, keď sa pripravujeme na Vianoce. Aby sme jasličky postavili v našom dome, v rodinách, na našom pracovisku, v nemocniciach, väzniciach, na námestiach. Pápež hovorí, že znamenie betlehemských jasieľ  je tak vzácne pre kresťanský ľud, že v ňom vzbudzuje údiv a prekvapenie. Betlehemské jasle sú živým evanjeliom, ktoré sa rodí zo strán Svätého Písma. Keď kontemplujeme vianočnú scénu, sme pozývaní duchovne sa vydať na cestu a nechať sa pritiahnuť pokorou toho, ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým človekom. A uvedomujme si, že on nás tak miluje , že sa stáva jedným z nás, aby sme aj my mohli byť ako on, píše pápež.

Nech sa teda betlehemské jasle stanú znamením, ktoré nám pomôže duchovne sa vydať na cestu k Bohu.

P. Rastislav Dluhý CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved