Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Doživotné sľuby Pavla Hudouska CSsR

Brat Pavel Hudousek zložil v nedeľu 13. augusta 2023 v bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore v Příbrami do rúk vikára provinciála redemptoristov Provincie Bratislava – Praha Františka Boldyho CSsR doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, ako aj sľub a prísahu zotrvania v Kongregácii.

Pavel Hudousek pochádza z Kostelce nad Orlicí v Královohradeckej diecéze. Formáciu v reholi redemptoristov začal v roku 2015 a po ročnom noviciáte v poľskej Lubaszowej zložil 15. augusta 2019 dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti; doživotné sľuby zložil 13. augusta 2023. Magisterské štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity ukončil v júni 2023. Ako diakon bude slúžiť v komunite redemptoristov vo Frýdku.

Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved