Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Arcidiecézna púť v Gaboltove, najväčšia púť košickej arcidiecézy

V dňoch 21. a 22. júla 2018 sa v Gaboltove v okrese Bardejov konala púť Košickej arcidiecézy k Škapuliarskej Panne Márii. Na sviatok Panny Márie Karmelskej, v pondelok 16. júla, sa na „gaboltovskej“ hore ráno zišlo veľa pútnikov z blízkeho aj ďalekého okolia.

Program púte začal svätou omšou, ktorú celebroval správca farnosti Košice – Podhradová vdp. Marek Ondrej, prokurátor a advokát Apoštolského tribunálu Rímskej Roty. Poobede nasledovala Cesta Svetla v pútnickom areáli, ktorá je pokračovaním krížovej cesty. Večernú sv. omšu slávil P. Michal Zamkovský CSsR, misionár milosrdenstva. Homília sa niesla v duchu milosrdenstva nášho Pána Ježiša Krista a lásky našej nebeskej Matky Panny Márie, ktorá za nás oroduje u svojho Syna.

Púť pokračovala cez víkend, kde do Gaboltova prišli pútnici nielen z okolia, ale i z celého Slovenska, k čomu prispelo príjemné slnečné počasie. V sobotu odštartoval program o 15.00 modlitbou Korunky Božieho Milosrdenstva. Nasledovali Hodinky o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, Radostný ruženec, stála tichá adorácia v kostole Krista Kráľa, vešpery. Počas celej púte jednotliví pútnici využili sviatosť zmierenia, ktorá bola vysluhovaná diecéznymi aj rehoľnými kňazmi. Úvodnú sv. omšu celebroval pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý v homílii poukázal na „Máriino srdce, ktoré je nielen všímavé, nielen obetavé, ale hlavne je radostné. Prajem aj všetkým pútnikom, aby sme si všímali nie seba, ale hlavne druhých a mali sme srdce radostné.“ Po každej svätej omši bolo prijatie do Bratstva Škapuliarskej Panny Márie, posvätenie škapuliarov a ich obliečka. Nasledovalo biblické hudobno-poetické pásmo „Horiaci krík“. Večer o 21:00 mali svätú omšu novokňazi, ktorí pred mesiacom prijali sviatosť kňazstva z rúk arcibiskupa metropolitu Mons. Bernarda Bobera. Na záver svätej omše dali prítomným veriacim novokňazské požehnanie. Po svätej omši čakal na pútnikov zaujímavý program, obohatený o rozhovory s novokňazmi, ktorí prezradili, aký bol zrod ich povolania, ako ho vnímali, s čím sa stretli počas štúdia, aké vzory svätých boli v ich osobnom živote. Hodinu pred polnocou bola Adorácia s myšlienkami o živote Božej služobnice Anny Kolesárovej. Spievala skupina Slnovrat. Polnočnú svätú omšu viedol Fr. Rafael Marek Tresa a doprevádzal zbor sv. Gorazda, Humené – Sokolej. Pre tých, ktorí ostali až do rána, nasledoval Ruženec Svetla, Krížová cesta, Bolestný ruženec a ráno 5:15 všetkých zobudila Akadémia „Budíček“. O 8:00 slúžil sv. omšu gaboltovský farár P. Martin Huk CSsR. Veriaci sa pomodlili slávnostný ruženec formou večeradla. Vyvrcholením púte bola nedeľná slávnostná svätá omša o 10:30 – celebroval ju bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý v homílii hovoril o kríze autority, kríze identity a kríze priority. „V tom nám môže pomôcť škola dôvery, tak ako Mária dôverovala Bohu a dala mu svoje ‚fiat‘, nech sa stane Tvoja vôľa.“ Vyvrcholením slávnostnej omše bolo jeho požehnanie všetkým pútnikom.

Púť ukončil košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober, ktorý poďakoval pomocným biskupom, kňazom, všetkým pútnikom a zvlášť domácim organizátorom, podieľajúcim sa na tejto púti už mnoho rokov. Zdôraznil tiež horlivý príklad Anny Kolesárovej, ktorá vo svojom mladom veku preukázala vernosť Bohu a čistotu svojho srdca. „Nebolo to produktom jej úsilia či snahy, ale bolo to Božie dielo, na ktoré sme všetci pozvaní k spolupráci. Preto sa často modlime: Pretvor naše srdce podľa Srdca svojho!“ Na záver arcibiskup – metropolita B. Bober pozval všetkých pútnikov na blahorečenie Anny Kolesárovej, ktoré sa uskutoční 1. septembra na štadióne TJ Lokomotíva Košice. Sv. omšu bude celebrovať J. Em. kardinál Giovanni Angelo Becciu, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých, legát pápeža Františka.

Najbližišie púte v Gaboltove: Púť Rómov bude 5.8. a púť mužov 19.8. Podrobný program nájdete na farskej stránke: www.gaboltov.rimkat.sk

Informovala: Mgr. Jarmila Mančáková

Pozrite si krátke video o púti, v ktorom  p. Martin Huk CSsR rozpráva o pútnickom mieste Gaboltov, jeho histórii a samotnej púti.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved