Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Deň povolaní misionárov-redemptoristov

Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spolupracovníci,

pozdravujem Vás z Ríma, v čase príprav každoročného Dňa povolaní misionárov-redemptoristov, ktorý slávime 8. novembra 2020 vo všetkých našich komunitách a kostoloch. Bude to zvláštne slávenie, v tomto čase globálnej Covid-19 pandémie. Napriek všetkému, nech je tento deň naplnený modlitbou, nádejou a vierou v Ježiša, nášho Vykupiteľa a brata, ktorý ostáva s nami.

Pápež František, nám vo svojej nedávnej encyklike Fratelli tutti: O bratstve a sociálnom priateľstve  pripomína, že táto pandémia odhalila, aký zranený je v skutočnosti náš svet. Pandémia sa dotýka nás všetkých. „Všetci sme na jednej lodi.“ Mnoho ľudí ostalo opustených, zavrhnutých, nechaných na okraji. Viac ako kedykoľvek predtým si uvedomujeme, ako zneužívanie prírodných zdrojov ohrozilo náš „spoločný domov“. Pápež František nám často pripomína, že svet po pandémii bude, v istej miere, závisieť od nás všetkých, od toho, ako zodpovieme na tieto výzvy.

Aj keď sa stále nachádzame v tieni globálnej pandémie Covid-19, tento deň povolaní je pozvaním k obnove nášho misionárskeho záväzku pre zranený svet, do ktorého patríme a v ktorom sme povolaní ohlasovať evanjelium Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa! Nech je tento deň aj dňom nového života v našom Vykupiteľovi, ktorí „všetko robí nové“. (Zjv 21, 5).

Tento rok slávime 200. rokov od smrti sv. Klementa Hofbauera, ktorý žil naše misionárske povolanie vo veľmi turbulentných a náročných časoch. Viac ako 30 rokov sa snažil založiť Kongregáciu v severnej Európe. Len krátko po jeho smrti, v roku 1820, bola založená stála prítomnosť redemptoristov vo Viedni. Čelil väzeniu a vyhnanstvu, chudobe a odmietnutiu, no nikdy sa nevzdal. Ostával pevný vo viere: „Majte odvahu! Boh je Pánom, ktorý všetko riadi pre naše dobro. Nikto nemôže Bohu odporovať.“ Skrze sv. Klementa a jeho tvorivú vernosť Boh priviedol k životu misiu redemptoristov zranenému svetu na celej zemi.

25. generálna kapitula (2016) nás vyzvala k oživeniu našej misie v dnešnom zranenom svete. Každý kontinent určil svoje misionárske priority a apoštolský plán, a tým sme si uvedomili, že naša charizma byť prorockými svedkami Vykupiteľa v tomto zranenom svete je dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Nielenže máme ostávať v radosti a nádeji, ale máme mať odvahu pozývať všetkých, mužov a ženy, aby sa k nám v tento misionársky deň pridali. Môžeme si slová pápeža Františka zobrať za svoje: „Pozývam vás k obnovenej nádeji, pretože nádej nám hovorí o niečom, čo je hlboko vtlačené do každého ľudského srdca… Nádej nám hovorí o smäde, ochote, očakávaní života v plnosti, o túžbe dosiahnuť veľké veci. Veci, ktoré napĺňajú naše srdce a pozdvihujú nášho ducha k vznešeným skutočnostiam, ako sú pravda, dobro a krása, spravodlivosť a láska… Nádej je odvážna; dokáže vidieť ponad osobnú pohodu, banálne istoty a náhrady, ktoré obmedzujú náš obzor, a dokáže nás otvoriť pre veľké ideály, ktoré robia život krajším a zmysluplnejším. Kráčajme preto naďalej po cestách nádeje.“ (Fratelli tutti, 55)

Pri slávení Dňa povolaní misionárov-redemptoristov 8. novembra 2020 kráčajme spoločne po cestách nádeje. A nielen to, pozvime ostatných, nech sa k nám pridajú a kráčajú s nami na tejto ceste v solidarite a radosti.

Nech Boh žehná a uzdravuje náš zranený svet. Nech nás Mária, naša Matka Ustavičnej Pomoci, sprevádza na našej misii. Nech nás sv. Alfonz a všetci svätí, mučeníci a blahoslavení inšpirujú a dodávajú nám odvahu prinášať dobrú zvesť najviac opusteným, zvlášť chudobným!

Váš brat v Ježišovi Vykupiteľovi,

Michael Brehl, C.Ss.R., generálny predstavený

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved