Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Deň otvorených dverí a slávnosť Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci v kláštore v Kostolnej-Záriečí

V nedeľu 28. júna 2020 sa v Kaplnke Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci v kláštore redemptoristov v Kostolnej-Záriečí stretlo niekoľko desiatok ľudí, aby spoločne oslávili jej sviatok. Program začal spoločnou modlitbou ruženca a pokračoval modlitbou novény k Matke ustavičnej pomoci. Nasledovala slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol páter František Boldy CSsR, vikár provinciála redemptoristov, ktorý pôsobí vo farnosti Frýdek. Počas homílie vyzval prítomných, aby sa nebáli byť pre druhých darom, tak, ako sa ním stal Ježiš Kristus, a aj jeho matka Mária.

Po sv. omši pokračoval program v záhrade kláštora, predstavili sa viaceré hudobné zoskupenia, ako napr. miestna kapela Huncúti alebo kresťanský raper Martin Augustín Dvornický, Zbor sv. Kataríny z Drietomy, alebo žiaci zo ZUŠ – Nemšová. Pre deti boli pripravené rôzne aktivity a súťaže, mohli sa vyskákať na trampolíne alebo v nafukovacom hrade. Počas pekného slnečného dňa boli vyhľadávanými miestami nielen tiene pod stanmi alebo pod stromami v záhrade, kde sa zídení ľudia rozprávali a tvorili pekné spoločenstvo, ale aj priestory za múrmi kláštora, ktoré boli v tento výnimočný deň otvorené pre návštevníkov. Sprevádzal ich miestny predstavený páter Miloslav Pizovka CSsR. Po niekoľkých mesiacoch, keď kvôli obmedzeniam neboli podobné akcie možné, bol tento deň v kláštore redemptoristov veľmi príjemným stretnutím a oslavou.

Ján Kniez

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved