Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Cesta milosrdenstva 2.časť

Tri večery Misií milosrdenstva patrili v Katedrále sv. Martina Ceste milosrdenstva. Tento špeciálny typ modlitby so zamysleniami, ktoré čítali viaceré známe tváre z televíznej obrazovky, zaplnila najväčší bratislavský kostol do posledného miesta. Cesta milosrdenstva je novinkou, zaznela po prvýkrát iba pred mesiacom v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v poľskom Krakove – Lagiewnikach. Zostavená bola na základe tradičnej krížovej cesty, v ktorej veriaci rozjímajú o utrpení Ježiša Krista. Cesta milosrdenstva má 21 zastavení a je rozdelená do 3 dní. Jej autorom  je poľský kňaz Franciszek Ślusarczyk.Vznikla pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý ohlásil pápež František. Do Bratislavy ju priniesli kňazi z rehoľnej Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa.

 

Pozrite si video z druhej časti Cesty milosrdenstva, ktorej sedem zastavení bolo venovaných stretnutiam Ježiša na krížovej ceste, keď to on potrebuje milosrdenstvo od ľudí. V tejto časti autor poukazuje na stretnutie s Veronikou, Šimonom z Cyrény, Božou Matkou, plačúcimi ženami či lotrom na kríži. Hudobne sprevádzali Hilda Gulyás, Chorus Salvatoris a inštrumentálne teleso Collegium musicum Salvatoris.

Cestu milosrdenstva viedol P.Michal Zamkovský CSsR, čítala pedagogička Eva Žilineková.

Fotodokumentácia z 2. časti Cesty milosrdenstva: Album

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved