Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Cesta milosrdenstva 1.časť

Tri večery Misií milosrdenstva patrili v Katedrále sv. Martina Ceste milosrdenstva. Tento špeciálny typ modlitby so zamysleniami, ktoré čítali viaceré známe tváre z televíznej obrazovky, zaplnila najväčší bratislavský kostol do posledného miesta. Cesta milosrdenstva je novinkou, zaznela po prvýkrát iba pred mesiacom v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v poľskom Krakove – Lagiewnikach. Zostavená bola na základe tradičnej krížovej cesty, v ktorej veriaci rozjímajú o utrpení Ježiša Krista. Cesta milosrdenstva má 21 zastavení a je rozdelená do 3 dní. Jej autorom  je poľský kňaz Franciszek Ślusarczyk.Vznikla pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý ohlásil pápež František. Do Bratislavy ju priniesli kňazi z rehoľnej Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa.

 

Pozrite si video z prvej časti Cesty milosrdenstva, ktorej sedem zastavení sa vzťahovalo na Ježišove stretnutia, ktoré budovali vieru u osôb, s ktorými sa stretával. Ide napríklad o slepého, malomocného či cudzoložnicu. Súčasťou tejto časti boli aj  špeciálne krátke filmy z dielne jednej z poľských televízii, nadabované do slovenčiny.

Cestu milosrdenstva viedol P.Michal Zamkovský CSsR, čítal recitátor Štefan Bučko.

Fotodokumentácia z 1. časti Cesty milosrdenstva:  Album 1 / Album 2

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved