Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Boží království už přichází

Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle, tady je!‘ nebo `tam je!‘ Neboť Boží království je mezi vámi.“ Učedníkům pak řekl: „Přijdou dny, kdy byste rádi viděli aspoň jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte ho. Budou vám říkat: `Hle, tady je!‘, `hle, tam!‘ Neodcházejte a neběhejte za nimi! Neboť jako blesk, když vyšlehne, zazáří od jednoho konce nebe až k druhému, tak to bude i se Synem člověka v jeho den. Napřed však musí mnoho vytrpět a od tohoto pokolení být zavržen.“ (Lk 17,20-25)

Boží království je prostředí, kde je přítomen Bůh ve svobodném pozvání člověka. Boží přítomnost pak prozařuje lidské srdce i mezilidské vztahy. Bůh, který je v centru lidské existence, který je ve svobodě lásky přijímán, dává vyrůst plodům, které jsou jasným ukazatelem – tady jsme na „území“ Božího království. Jsou to plody ducha: láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Je to ovoce vzájemných vztahů, které utváří v lidských srdcích sám Bůh.

Chceme být v nebi? Chceme jednou žít šťastně po celou věčnost? Učme se zvyklostem nebeského království už nyní, když máme možnost osobně a svobodně zvát Boha do prostředí našich srdcí, vztahů, plánů. A pokud Boží tvořivost narazí na naše egoizmy, dejme skrze zřeknutí se egoismu prostor Bohu, životu, rozvoji a konkrétnímu projevení obětavé lásky. Dnešní den, byť to mohou být na první pohled maličkosti, budeme mít k tomu hodně příležitostí.

Ve chvilce ticha si popovídejme s Kristem a vykročme vstříc našim bližním v duchu Božího království.

 

Pane Ježíši, daruj mi svého Ducha,

přijď a zaplav mé srdce

– láskou, ať lásku rozdávám

– radostí nad tvým milosrdenstvím, ať milosrdenství prokazuji

– pokojem, ať se přenese také na druhé

– trpělivostí s druhými i se sebou samým, ať se ti podobám v úplném přijetí bližních

– laskavostí, ať druzí se ve mně setkají s tebou

– dobrotou, ať si u mě bližní odpočinou od nároků tohoto světa

– věrností, ať ti zcela patřím

– tichostí, ať dám prostor tobě a tvým plánům

– sebeovládáním, ať usměrňuji energii hněvu na energii modlitby

Pane, dej mi svého svatého Ducha. Amen.

 

Josef Michalčík, CSsR

 

Zdroj: www.webmisie.cz

Foto: ©  Monika Klučiarová

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved