Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Blahoslavený Dominik Metod Trčka a jeho spomienky na generálnu kapitulu redemptoristov v roku 1947

Zo života blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku (1886 – 1959) je najznámejšia udalosť, ako si v leopoldovskej väznici spieval koledu, kvôli čomu bol uvrhnutý do korekcie. Na následok zlého zaobchádzania dostal obojstranný zápal pľúc, no veliteľstvo väznice nedovolilo adekvátnu liečbu. Napriek vážnosti situácie tento blahoslavený redemptorista odpustil všetkým, ktorí spôsobili toto vážne ochorenie a napokon aj jeho predčasnú smrť. Dnes si pripomíname, že bol pred 19 rokmi, 4. novembra 2001, na Svätopeterskom námestí vyhlásený za blahoslaveného mučeníka. Ako protoigumen michalovskej viceprovincie redemptoristov sa v roku 1947 zúčastnil na generálnej kapitule v Ríme. Úryvok z rukopisu pripravovanej knihy o bl. mučeníkovi hovorí o tom, kde všade bol a čo všetko zažil počas pobytu na generálnej kapitule.

Kapitulári dostali možnosť navštíviť aj miesta späté s históriou redemptoristov. Prechádzajúc mestom Gaeta došli do Neapola, potom si prezreli Pagani, Salerno, Scalu, Pompeje a absolvovali aj cestu zátokou Amalfi, z ktorej sú prekrásne pohľady na more. Obohacujúce bolo aj stretnutie so sestrami redemptoristkami a podarilo sa im tiež navštíviť Scifelli.

Veľkým zážitkom bolo slávenie svätej liturgie v bazilike svätého Klimenta, ktorú celebroval 11. mája 1947. Najväčším zážitkom pre otca Dominika Metoda bolo určite stretnutie so Svätým Otcom Piom XII. Bolo poludnie, keď na osobnej audiencii v sobotu 24. mája – podľa gregoriánskeho kalendára to bola vigília sviatku Zoslania Svätého Ducha – mal možnosť hovoriť s ním. Svätý Otec sa každému kapitulárovi prihovoril a členom jeho provincie i apoštolským prácam dal svoje požehnanie. Michalovský protoigumen na túto chvíľu spomínal aj v liste príbuzným: „Už jsem delší čas doma. Vrátil jsem se šťastně a také jsem letěl šťastně z Prahy do Curichu a zase z Curichu do Prahy. Pamätoval jsem na Vás ve věčném městě na posvátných místech a zvláště když jsme byli na audienci u Sv. Otce a dával požehnání nám i všem, které máme na mysli.“

V dňoch 28. až 30. mája 1947, pred odchodom z Ríma, sa otcovi Dominikovi Metodovi ešte podarilo vidieť Palatino, Forum Traiani, Mamertinský žalár, v ktorom boli väznení apoštoli Peter a Pavol, v chrámoch jezuitov svätého Ignáca a Il Gesù sa modlil pri relikviách svätých jezuitov, navštívil baziliku Dvanástich apoštolov, svätého Petra, svätej Cecílie, svätého Chryzogona, Panny Márie v Trastevere a svätej Praxedis, chrám svätého Martina a svätého Joachima. Zastavil sa aj na Kongregácii pre východné cirkvi.

Dňa 2. júna 1947 ešte navštívil baziliku Panny Márie na Via Lata a spolu s provinciálom Suchomelom sa vlakom vydali na spiatočnú cestu do Milána, kam docestovali nasledujúci deň. Keďže do odchodu vlaku smerujúceho do Zürichu mali ešte dosť času, využili ho na prehliadku veľkolepého gotického Milánskeho dómu, chrámu svätého Bartolomeja, univerzitnej knižnice a ďalších pamätihodností. V Zürichu 5. júna nastúpili do lietadla, ktoré ich dopravilo až do Prahy. Suchomel na spiatočnej ceste už nebol poverený funkciou kuriéra pražskej internunciatúry, preto mu colníci pri prekračovaní štátnych hraníc podobne ako ostatným cestujúcim prezerali batožinu. Počas návštevy v českom kolégiu Nepomucenum sa totiž Trčka so Suchomelom od rektora Ferdinanda Roveda dozvedeli, že pred niekoľkými dňami bral člen československého vyslanectva pri Vatikáne diplomatickú poštu Štátneho sekretariátu pre pražskú internunciatúru pri príležitosti svojej cesty do Prahy.

Do provinciálneho domu v Prahe prišli obaja kapitulári v čase obeda, takže hneď mohli prítomným, a zároveň aj prekvapeným spolubratom rozprávať o ceste a zážitkoch. Protoigumen Trčka 7. júna ešte navštívil Svatú Horu, aby sa pred milostiplnou soškou Panny Márie poďakoval za šťastný návrat z Ríma. Potom cestoval do Michaloviec, kam prišiel 11. júna. V ten istý deň navštívil i sestry služobnice v Michalovciach, ktorým priviezol obrázky a drobnosti od ich generálnej predstavenej. V nasledujúcich dňoch bol navštíviť spolubratov v Sabinove a Stropkove. Sestrám, spolubratom a známym s nadšením rozprával o svojej ceste lietadlom a hlavne o pobyte v Ríme, kde mohol nielen prebývať v spoločnosti redemptoristov z celého sveta, ale vidieť a modliť sa na miestach spätých s krásnym svedectvom prvých kresťanov.

P. Daniel Atanáz Mandzák CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved