Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Bl. František Xaver Seelos: Modlitby pred spaním

Modlitby, ktoré nás matka učila, boli vždy také užitočné. Boli tým, čo som vždy hlboko preciťoval, tým, čo ma aj teraz privádza naspäť domov. Boli to piesne, ktoré som spieval so svojím bratom pred nočným spánkom; piesne, ktoré ešte úplne nevyprchali, pri nich ešte aj dnes zaspávam.

Rodičia nás odprevádzali do postele slovami: „Choďte, deti. Je už čas. Spite dobre. Nech je naveky pochválený Ježiš Kristus. Prežehnajte sa svätenou vodou a choďte bezpečne. Nech vás vedie strážny anjel. A teraz, milé deti, dobrú noc.“ A my sme pred odchodom hovorili: „Dobrú noc, milá mama a milý otec, dobrú noc.“

Môj brat i ja sme spali vo veľmi malej drevenej izbe. Ako spomínam na teba s nostalgiou a radosťou, moja malá izba – na dni plné radosti; ale radosť bola poznačená mrzutosťou a smútkom pre tmavý prechod. Zdalo sa nám ako celá večnosť, keď sme šli do podkrovia po schodoch a cez poschodie.

Áno, keď som šiel po schodoch a cez tmavý prechod, mal som strach a bol som nervózny. Vnútorný strach, ktorí sme si navzájom priznali, bol známy každému. Nešlo o to, žeby sme zablúdili, len sme sa báli. A tak sme potichu šli ako myši a viedli sme sa za ruku, pokým sme neprišli do cieľa.

Jeden skok a hrdinovia boli v posteli. A potom sa začínala krásna modlitba, ktorú nás učili pery našej matky. Túto modlitbu som vždy pokladal za drahú a vzácnu. Piesne z mladosti sa nestratili: to, čo som robil ako nevinný chlapec a čo som každý deň spieval so svojím bratom, to budem spievať ako mladík, to budem spievať ako muž.

 

Seelosove modlitby

Môj strážny anjel,
chráň ma každý deň
a každú hodinu,
pokým moja duša nepríde do neba.

Malé dieťa Kristus
nech príde ku mne.
Urob zo mňa dobré dieťa.
Moje srdce je malé.
Nikto doň nemôže vstúpiť
okrem teba, môj drahý Ježiško.

Ježiš, buď so mnou.
Mária, modli sa za mňa.
Všetci moji patróni,
pri smrti ma neopusťte.
Pane, verím.
Pane, dúfam.
Pane, milujem ťa celým srdcom.
Posilňuj ma vo viere, nádeji a láske.
Ježiš, Mária, Jozef!

Ó, matka! Ako veľmi rada si nás tieto modlitby učila. Mnohé náročné, únavné dni, keď mi na srdce doliehali ťažkosti, boli úžasne osladené týmito detskými piesňami, ktoré mi vždy prišli na myseľ pred spaním. V duchu ťa opäť vidím, matka, a všetky moje ťažkosti sú rýchlo preč.

 

Zdroj: Slovo medzi nami č. 10/2014, 15. ročník

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved