Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Bazilika Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa dostala Svatú Horu do správy v roku 1861. Redemptoristi na Svatej Hore s výnimkou rokov 1950 – 1990, kedy komunistický režim násilne zasiahol do života rehoľných spoločenstiev, pôsobia dodnes. V roku 1903 dali kostol opraviť a jeho najstaršiu časť, do tej doby bez výzdob, dali pokryť novou figurálnou i ornamentálnou štukovou dekoráciou. Po rozsiahlej oprave a renovácii požiadali pápeža Pia X. o udelenie titulu „bazilika“ pre pútnický kostol. Týmto titulom pápež výnimočne povyšuje či vyznamenáva najslávnejšie chrámy. Pius X. uznal žiadosť redemptoristov za oprávnenú a vydal osobitné breve „sacris aedibus“, ktorým v roku 1905 povýšil Svatú Horu na „baziliku minor“.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved