Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Augustin Kliment CSsR spomína v novej knihe na 1. svetovú vojnu

Vo vydavateľstve Klubu vojenskej histórie Beskydy práve vyšla kniha Augustin Kliment: Moje spomienky na vojnu. Svoje spomienky napísal rukou v českom jazyku niekoľko rokov po vojne. Uverejnené boli v študentskom časopise Alfons, ktorý vydávali bohoslovci v Obořišti. Dlhé desaťročia ostali zabudnuté, kým ich v archíve neobjavil o. Daniel Atanáz Mandzák CSsR, ktorý ich prepísal a redakčne spracoval. Tento prepis poslúžil ako základ k vzniku knihy.

Augustin Kliment bol nenápadný a pracovitý rehoľný kňaz. Ako 14-ročný začal štúdium v juvenáte redemptoristov. Jeho cestu ku kňazskému povolaniu prerušilo vypuknutie prvej svetovej vojny. V apríli 1915 musel nastúpiť na výkon vojenskej služby v rakúsko-uhorskej armáde. Ako príslušník rakúsko-uhorského 12. vlastibraneckého pešieho pluku sa zúčastnil bojov na východnom fronte, kde bol aj ranený. Spomienky Augustina Klimenta sú cenným príspevkom k poznaniu dejín každodennosti vojakov rakúsko-uhorskej armády. Autor spomienok sa viac ako na opis bojovej činnosti zameriava na opis bežného života vojakov. Približuje vojenskú službu vojaka na frontovej línii, ale tiež v zázemí. Na základe spomienok si môžeme veľmi detailne predstaviť každodenné útrapy, strasti, problémy, ale aj radosti a zážitky obyčajných vojakov.

Augustin Kliment sa po skončení I. svetovej vojny vrátil k štúdiu a stal sa rehoľným kňazom redemptoristom. Pôsobil v Stropkove, Michalovciach a Sabinove, odkiaľ ako misionár konal apoštolské práce na východnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Po prepustení z internácie pôsobil medzi gréckokatolíkmi v Prahe. Kniha na 96 stranách približuje nielen vojnové spomienky, ale je doplnená aj o životopisné údaje ich autora.

Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved