Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Aktuálne informácie z farností, v ktorých pôsobia redemptoristi

Úrad verejného zdravotníctva vydal konečnú verziu opatrení, ktoré sú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Pripravili sme prehľad slávenia sviatostí vo farnostiach, v ktorých pôsobia redemptoristi. Vo všetkých bohoslužobných priestoroch platia všetky aktuálne opatrenia, predovšetkým dezinfekcia rúk pri vchode a prekrytie nosa a úst.

Bratislava – Puškinova, Kostol sv. Cyrila a Metoda

Až do odvolania sa nebudú sláviť verejné sväté omše. Všetky prijaté úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň neverejne. Od pondelka do soboty v čase od 17.30 do 18.30 a v nedeľu od 9.00 do 10.30 je kostol otvorený a pre záujemcov o prijatie Eucharistie alebo sviatosti zmierenia je k dispozícii jeden z pátrov.

Bratislava – Kramáre, Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Bohoslužby sú slávené každý deň podľa nariadenia úradov s limitom 6 osôb vrátane kňaza. V pondelok až v sobotu o 18.30 a v nedeľu o 10.30. Úmysly svätých omší budú odslúžené podľa rozpisu. Na svätú omšu budú mať prednostne vstup tí, ktorí dali odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel (maximálne 3 osoby). Sviatosť zmierenia je vysluhovaná v pastoračnej miestnosti sv. Gerarda s dodržaním hygienických pravidiel. K Eucharistii je možné pristúpiť individuálne v pondelok až sobotu od 17.45 do 18.25, v nedeľu od 9.45 do 10.25 a od 17.45 do 18.25. Bohoslužby sa vysielajú na YouTube na kanáli https://bit.ly/YTFaraKramare každú stredu a piatok o 18.30 a v nedeľu o 10.30.

Banská Bystrica – Radvaň, Kostol Narodenia Panny Márie

Správcovia farností na území mesta Banská Bystrica sa dohodli, že omše nebudú slávené verejne. Všetky prijaté úmysly svätých omší budú odslúžené našou rehoľnou komunitou redemptoristov. Je možné, aby tí (max. 5 osôb), na ktorých úmysel sa slávi sv. omša, boli prítomní; záujem byť osobne prítomní treba nahlásiť telefonicky aspoň deň vopred. Kostol je otvorený na modlitbu a adoráciu v pondelok až piatok od 14.30 do 17.30, v nedeľu od 8.00 do 11:00. V kostole treba sedieť len na vyznačených miestach, pričom je nevyhnutné dodržiavať  tzv. šachovnicové sedenie. Rodina môže sedieť v laviciach spolu. Naďalej je možné využiť spovednú službu v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, ako aj dohodnúť si termín sviatosti zmierenia na t. č. 048/41 61 553 alebo 0948 250 504, prípadne emailom: fara.radvan@gmail.com, pričom je nevyhnutné dodržanie podmienok určených ÚVZ SR. Pre kajúcnika platí povinnosť mať rúško.

Podolínec, Kostol sv. Stanislava

Sväté omše sa slávia bez účasti veriacich, nahlásené úmysly budú slúžené v ten deň, kedy boli naplánované. Vysluhovanie sviatostí je individuálne.

Gaboltov, farnosť sv. Vojtecha

Verejné sväté omše sú z dôvodu karantény vo farnosti zrušené. Úmysly sv. omší sa slávia na fare v kaplnke tak, ako boli zapísané pre jednotlivé dni.

Farnosť Frýdek

Sv. omše sú slúžené s počtom osôb 6 vrátene kňaza, organistu a kostolníka, preto sa ich môžu zúčastniť len tí, ktorí ju dali odslúžiť na svoj úmysel max. tri osoby). Po každej sv. omši je vo všedné dni do 19:00 a v nedeľu od 16:00 možnosť vyspovedať sa a prijať Eucharistiu. Od pondelka do piatku sa na YouTube kanáli https://bit.ly/FarnostFrydekYT vysiela spoločná modlitba ruženca z Baziliky Navštívenia Panny Márie.

Svatá Hora, kostol Nanebovzatia Panny Márie

Vo vnútorných aj vonkajších priestoroch je obmedzený počet na maximálne 6 osôb. Pretože vnútorná kaplnka sv. Ignáca je stavebne oddelená od ostatného priestoru baziliky a v tejto kaplnke sa nachádza obrazovka so živým prenosom z baziliky, môže byť 6 osôb v bazilike a 6 osôb v kaplnke. Zvuk z baziliky je zároveň prenášaný do celého vonkajšieho areálu.
Z dôvodu obmedzenia je v nedeľu slúžená navyše svätá omša o 10.00 hod. Tí, ktorí sa z dôvodu obmedzenej kapacity nebudú v nedeľu môcť zúčastniť celej bohoslužby, môžu využiť možnosť prijatia Eucharistie v priestore korunovačného oltára v časoch, kedy v bazilike začne bohoslužba, teda cca o 7:30, 9:00, 10:00 , 11:00 a 15:30. Bohoslužby je možné sledovať online na stránke https://svata-hora.cz/farnost/bohosluzby/ alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorú nájdete v App Store a Google Play.

Farnosť Tasovice

Bohoslužby sa konajú v obvyklých časoch s dodržaním aktuálnych predpisov.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved