Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Výročie zjavenia Panny Márie v Lurdoch a Svetový deň chorých

Na 11. februára pripadá v kalendári spomienka na Pannu Máriu Lurdskú. Na tento deň totiž pripadá výročie prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Svätý  Ján Pavol II. založil  Svetový deň chorých a jeho slávenie určil práve na sviatok Panny Márie Lurdskej. Tento rok ho slávime už 27-krát.

Pápež František i v tomto roku napísal posolstvo k Svetovému dňu chorých. Vychádza v ňom z Ježišových slov z Evanjelia podľa Matúša: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10,8). Píše v ňom: „Pri príležitosti 27. svetového dňa chorých, ktorého centrálne slávenie sa bude konať 11. februára 2019 v Kalkate v Indii, Cirkev – ako matka všetkých svojich detí, predovšetkým však tých chorých – pripomína, že najdôveryhodnejšou cestou evanjelizácie sú skutky nezištnej lásky, aké konal milosrdný Samaritán. Starostlivosť o chorých si vyžaduje profesionalitu a jemnocit, nezištné, bezprostredné a jednoduché gestá, ako je pohladenie, prostredníctvom ktorých dávame druhému pocítiť, že je nám „drahý“.“ Celé posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu chorých si môžete prečítať TU.

 

Ponúkame vám aj záznamy kázní P. Michala Zamkovského a p. Rastislava Dluhého na tému „On chce krížom zmeniť v radosť ľudský bôľ a náreky“. Kázne odzneli počas Misií vo svetle Fatimy, ktoré sa konali v októbri 2017 v Bratislave na Kalvárii, na 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime.

Kázeň p. Michala Zamkovského

Kázeň p. Rastislava Dluhého

Ako je to s modlitbou za uzdravenie? (P. Michal Z.)

 

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved