Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

16. október: sviatok svätého Gerarda

Svätý Gerard Majella sa narodil v Muro Lucano (Taliansko) 6. apríla 1726. Od svojich rodičov sa naučil láske k modlitbe a obetovaniu sa. Keď mu zomrel otec, Gerard ako jediný syn musel prácou živiť rodinu ako krajčír. Ako štrnásťročný sa pokúsil vstúpiť medzi bratov kapucínov, ale pre svoj zlý zdravotný stav bol odmietnutý. Po krátkom čase sa ako domáci sluha biskupa Lacedónie vrátil ku krajčírstvu, ale zarábal len minimálne.

V apríli 1749, po návšteve misii redemptoristov v Muro, sa Gerardovi podarilo dostať do kongregácie. Po skúšobnom období a roku noviciátu v dome v Delicete zložil 16. júla 1752 rehoľné sľuby. Zatiaľčo verne dodržiaval regulu, chodil žobrať po okolitých dedinách, aby podporil materiálne potreby komunity.

Jeho prítomnosť bola pre ľudí, ktorých ťažila chudoba a negramotnosť, znakom nádeje. Gerard bol veľmi empatický a svedčil o dôvere v Božiu lásku a súcit.

Počas svojich piatich rokov ako laický brat v kongregácii redemptoristov bol Gerard pozoruhodným pre svoju apoštolskú horlivosť, trpezlivosť v chorobe, lásku k chudobným, hlbokú pokoru tvárou v tvár falošným obvineniam, hrdinskú poslušnosť, pre ducha pokánia a stálosť v modlitbe. Napísal mnoho listov o duchovnom vedení.

Pán ho obdaril mnohými duchovnými darmi, vrátane proroctiev, schopnosti čítať v srdciach ľudí a darmi zázrakov. Zomrel 16. októbra 1755 v Materdomini.

Pápež sv. Pius X. kanonizoval Gerarda Maiellu 11. decembra 1904. Je uctievaný ako patrón matiek, zvlášť v období tehotenstva. Manželské páry dúfajúce v počatie dieťaťa tiež hľadajú príhovor sv. Gerarda.

Svätyňa sv. Gerarda Majellu je bazilika v Materdomini (Taliansko).

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Príbuzný článok: Sv. Gerard Majella

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved