Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

15 rokov farskej misie v Brazílii podľa vzoru sv. Alfonza

(Cariacica, Brazília) Farnosť Sv. rodiny v meste Cariacica počas celého roku 2018 propagovala v spoločenstvách “misionársky deň” a tiež farský putovný obraz, ktorý zostal v každom spoločenstve na jeden mesiac; tu si ho uctievali a spoločne sa pri ňom modlili. Farnosť oslávila 15. výročie svojho založenia okrem týchto aktivít aj špeciálnou novénou, ktorá prebiehala od 21. do 30. decembra, a tiež rozdávaním spomienkových predmetov, ako magnetky, hrnčeky a tričká.

Prvú komunitu redemptoristov v novej farnosti tvorili P. Zambom (správca farnosti), P. Ivo (rektor) a brat Domingos (koordinátor farnosti). Založená bola 12. decembra 2003 dekrétom P. Silvestra Luiza Scandiana: „Toto je nová farnosť, ktorá bude mať za svojho patróna Svätú rodinu – Ježiša, Máriu a Jozefa. Ich sviatok sa bude oslavovať v nedeľu po slávnosti narodenia nášho Pána Ježiša Krista v súlade s liturgickým direktóriom cirkvi v Brazílii.”

Počas tejto jeden a pol dekády rôzni kňazi, diakoni a redemptoristickí bratia, ktorí sa tu vystriedali, boli prínosom evanjeliovou náklonnosťou, bratským prijatím, odvážnou evanjelizáciou a blízkosťou ľuďom, sprevádzanou pastoračnou láskou a apoštolskou horlivosťou tak, ako sv. Alfonz, náš zakladateľ a duchovný otec.

Father José Geraldo de Souza, C.Ss.R.

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: © Mediálny tím provincie Bratislava – Praha

 

Príbuzné články:

Redemptoristi v Hanoji zorganizovali výstavu posvätného umenia

Pochopiť (เข้าใจ) môžeme len s otvoreným srdcom: misijná skúsenosť redemptoristu

Misie redemptoristov: znamenie jednoty pre budúcnosť

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved