Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

14. január: Spomienka bl. Petra Dondersa

Peter Donders sa narodil 27. októbra 1809 v Tilburgu v Holandsku. Od mladosti sa cítil byť povolaný ku kňazstvu, ale pre chudobu svojej rodiny mu bolo prerušené štúdium, aby sa mohol venovať tkáčskemu remeslu svojho otca. To mu však nebránilo, aby vo voľnom čase vyučoval deti katechizmus. Mal dobrý vplyv aj na mladých ľudí v jeho veku. Ako dvadsaťdvaročný vstúpil s pomocou svojho farára do menšieho seminára v St. Michael-Gestel ako seminarista a brigádnik, čím si platil ubytovanie a stravu. Za kňaza bol vysvätený 5. júna 1841. Mohol nasledovať svoje misionárske povolanie a vydal sa do Surinamu, ktorý bol vtedy holandskou kolóniou.

Počas nasledujúcich štrnástich rokov slúžil v meste Paramaribo, kde sa venoval približne 2 000 miestnym katolíkom a pravidelne navštevoval aj otrokov na plantážach (v oblasti Paramaribo ich bolo asi 8 000 z približne 40 000 v celom Suriname), ako aj vojenské posádky a domorodých Indiánov, a čiernych otrokov pozdĺž riek. V roku 1856 sa ponúkol ako dobrovoľník do štátnej nemocnice pre malomocných v Batávii, kde s výnimkou niekoľkých krátkych prestávok zostal nasledujúcich dvadsaťosem rokov a staral sa o obyvateľov telesne i duchovne. Opustil ich len na niekoľko mesiacov v roku 1866, keď požiadal o vstup k redemptoristom, ktorým pápež Pius IX. zveril apoštolský vikariát v Suriname. Do rehoľného habitu bol oblečený 1. novembra toho istého roku a 24. júna 1867 zložil rehoľné sľuby.

Rehoľné povolanie, ktoré ho spojilo s misionárskou kongregáciou, mu umožnilo živšie vnímať apoštolský život v spoločenstve a častejšie opúšťať Batáviu, aby sa venoval obráteniu domorodých Indiánov a čiernych otrokov. Dondersovo meno však zostalo späté s batavskou nemocnicou pre malomocných. Zomrel medzi svojimi malomocnými, chudobný medzi chudobnými, 14. januára 1887, oplakávaný ako ich dobrodinec a vzývaný ako svätý. Pápež Ján Pavol II. ho blahorečil 23. mája 1982 v Bazilike sv. Petra počas jubilejného 250. roku Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa.

(Text z misála)

Modlitba:

Otče, ty si preukázal svoje úžasné milosrdenstvo voči malomocným prostredníctvom blahoslaveného Petra, svojho kňaza. Nech ti podľa jeho príkladu a modlitieb slúžime svojou láskyplnou starostlivosťou o tých, ktorí to najviac potrebujú. Prosíme ťa o to skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

Zdroj: cssr.news

Úprava a preklad: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved