DomovPosts Tagged "učiteľ Cirkvi"

Dnes, v deň spomienky na biskupa a učiteľa Cirkvi svätého Bazila Veľkého, ponúkame text, ktorý je súčasťou našej publikácie Žiť tajomstvá - Príručka pre nedokončených kresťanov, str. 33-41. Životopis hovorí o svätom Bazilovi a jeho bratovi, svätom Gregorovi Nyssenskom, ďalej nasleduje text samotného svätého Bazila o mystickej tradícii. Svätý Bazil Veľký (330 – 379) a svätý Gregor Nyssenský (335 – 395) boli bratia. Narodili sa v patricijskej rodine, ktorá bola známa svojimi vedeckými úspechmi a hlbokou svätosťou. Starú mamu z otcovej strany si uctievali ako svätú. Stará mama z matkinej strany zomrela ako mučenica. Z desiatich súrodencov v rodine sa traja stali biskupmi a traja sa dnes uctievajú ako svätí. Kresťanstvo po

Čítať ďalej

Po mesačnej prestávke sa dnes znova začali generálne audiencie so Svätým Otcom. V pápežskom letnom sídle v Castel Gandolfe, sa tak o pol jedenástej dopoludnia Benedikt XVI. prihovoril pútnikom zhromaždeným na nádvorí paláca. Prinášame vám plné znenie katechézy Benedikta XVI., v ktorej naviazal na cyklus venovaný modlitbe:Drahí bratia a sestry, na dnešný deň pripadá liturgická spomienka sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, zakladateľa Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa, redemptoristov, patróna študentov morálnej teológie a spovedníkov. Sv. Alfonz je jedným z najpopulárnejších svätcov osemnásteho storočia kvôli svojmu jednoduchému a bezprostrednému štýlu i kvôli svojej náuke o sviatosti zmierenia. V období silného

Čítať ďalej

Dnes, 1. augusta, slávia redemptoristi sviatok svojho zakladateľa, sv. Alfonza Mária de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, patróna spovedníkov a moralistov a veľkého mariánskeho ctiteľa.   Najpopulárnejší autor V roku 1933 vydal flámsky redemptorista P. Maurice De Meulemeester fólio o rozsahu 370 strán, ktoré obsahovalo zoznam všetkých vytlačených diel sv. Alfonza a menovalo jeho preklady a publikácie. Podľa tohto existovalo 4 110 vydaní sv. Alfonza v originálnom jazyku, ktorým bola taliančina alebo latinčina. Spolu existovalo 17 125 známych edícií v 63 jazykoch. Okrem jeho kníh a brožúriek bolo publikovaných 1 451 listov sv. Alfonza. Pre porovnanie, údaje o Shakespearovi z roku 1961 hovoria o 77 jazykoch, do ktorých bol preložený. Ale čo sa týka vydaní jeho

Čítať ďalej