DomovPosts Tagged "Slovo medzi nami"

Ponúkame nový knižný katalóg na rok 2017. Knihy si môžete objednať na adrese slovo@smn.sk, na tel. č. 0948 440 037 (v čase od 8:00-12:00) alebo na adrese Vydavateľstvo Redemptoristi, Puškinova 1, 81104 Bratislava. Príbuzné články: 15. VÝROČIE ČASOPISU NA SLOVENSKU Vznik časopisu v USA PÁPEŽ POŽEHNAL ČITATEĽOV SLOVA MEDZI NAMI V decembri 1981 vzniklo v USA Slovo medzi nami DEJINY PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI REDEMPTORISTOV  PUBLIKÁCIE SV. ALFONZA – DUCHOVNÁ KLASIKA?

Čítať ďalej

V týchto dňoch, v ktorých v liturgii svätej omše čítame na pokračovanie príbeh Jozefa Egyptského, vám chceme opäť pripomenúť úžasnú knihu o tomto patriarchovi.  Jezuita Marko Ivan Rupnik je na Slovensku známejší ako autor nádherných mozaík vo viacerých chrámoch. No krása jeho umeleckej tvorby vychádza z hĺbky ducha, ktorý dokáže „skúmať Božie tajomstvá“. Kniha „Hľadám svojich bratov“ je brilantným skúmaním akoby dvoch súbežných tém. Prvou je povolanie človeka, ktorý vníma, že Božie povolanie nie je jednorazovou záležitosťou, ale celoživotnou cestou. A druhou sú vzťahy v rodine, hľadanie zmierenia medzi bratmi a s otcom, pochopenie jeho lásky. Obe témy sú zároveň veľavravnou

Čítať ďalej

Pán môj a Boh môj! Tomáš bol blažený, lebo videl Ježiša. Ale čo my?  (Článok z časopisu Slovo medzi nami č.3/2013, roč. 14) Apoštola Tomáša poznáme ako pochybovača – tvrdohlavého realistu, ktorý potreboval jasné dôkazy a až potom uveril, že Ježiš vstal z mŕtvych. Avšak „neveriaci“ či pochybovač je len jed ným pohľadom na tohto muža. Tomáš bol aj odvážny. Povzbudil ostatných učeníkov, aby ostali pri Ježišovi, hoci ho nepriatelia chceli zabiť: „Poďme aj my a umrime s ním“ (Jn 11, 16). Tomáš bol aj dobrodružný človek. Tradícia hovorí, že po Turícach sa stal misionárom. Hovorí sa, že odišiel do Edesy v Sýrii a potom do Indie, kde založil

Čítať ďalej

Ponúkame knižnú novinku vydavateľstva Slovo medzi nami. Už len čítanie obsahu tejto knihy môže čitateľa priviesť k aktívnemu plneniu prvého prikázania Desatora – ku klaňaniu sa jedinému Bohu. Názvy jednotlivých častí totiž hovoria o tom, čo všetko Boh pre človeka urobil – skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Redemptorista Bernhard Häring, jeden z najvýznamnejších morálnych teológov 20. storočia, vyjadruje svoj obdiv voči Ježišovi Kristovi, pričom nezabúda na úbohých našich čias a čitateľa veľmi jemne a láskavo vedie k milosrdenstvu

Čítať ďalej