DomovPosts Tagged "redemptoristi vo svete"

Austrálsky redemptoristický biskup Paul Bird sa na internetovej stránke Katolíckej cirkvi v Austrálii www.catholic.org.au krátko zdôveril aké to je byť biskupom redemptoristom. Je jedným z vyše 50 biskupov redemptoristov.      Bol som požiadaný o niekoľko úvah o tom aké to je byť redemptoristom a zároveň biskupom. V prvom rade by som chcel ponúknuť zopár postrehov o tom ako to, že som sa stal biskupom, ovplyvnilo môj vzťah ku kongregácii redemptoristov. Niekoľko mesiacov po biskupskej vysviacke sa ma jeden z mojich spolubratov redemptoristov opýtal, ako vnímam ten prechod z redemptoristickej komunity do života biskupa, ktorý už takúto komunitu vlastne nemá. Odpovedal som, že

Čítať ďalej

Venezuelskí biskupi, ktorí sa zišli na 106. riadnom zhromaždení, sa chcú spolupodieľať na úzkostiach venezuelského ľudu a želajú si vyjadriť nádej, že prostredníctvom zmierenia a dialógu nájdeme vhodné riešenia tejto krízy”. Týmito slovami sa začína záverečná exhortácia Venezuelskej biskupskej konferencie s názvom «Pán miluje toho, kto nasleduje spravodlivosť» (Prís 15,9). Biskupi latinskoamerickej krajiny, ktorá v posledných rokoch zápasí s vážnou ekonomickou krízou, sú znepokojení násilím, ohrozenou potravinovou i zdravotnou bezpečnosťou a zhoršujúcou sa politickou situáciou vo svojej vlasti. Taktiež pripomínajú, že „morálna kríza je väčšia ako ekonomická a politická kríza, lebo zasahuje celé obyvateľstvo v normách správania. Pravda prenecháva miesto lži,

Čítať ďalej

Redemporisti mávajú každých šesť rokov tzv. generálne kapituly, čiže celosvetové stretnutia, na ktorých sa stretávajú predstavení jednotiek (väčšinou jednotlivých krajín, alebo ich regiónov), iní zástupcovia a laickí partneri v misii. Hodnotia život a pôsobenie redemptoristov vo svete, rozlišujú spolu smer, ktorým by sa mali uberať a robia potrebné rozhodnutia pre plnšie prežívanie povolania a účinnejšie plnenie svojho poslania. Napokon boli aj voľby na kandidáta na generálneho predstaveného a konzultora za Európu. Posledná XXIV. generálna kapitula rozhodla, že ďalšie generálne kapituly sa budú konať v troch fázach (Počiatočná, Kánonická a Implementačná fáza).  Od 5. do 13. apríla 2016 sa konala prvá fáza kapituly

Čítať ďalej

V septembri 2015 obnovili redemptoristi svoju medzinárodnú pastoračnú činnosť v Luxemburgu. V súčasnosti tu pôsobia redemptoristi zo Štrasburgu. Počiatky činnosti redemptoristov v Luxemburgu siahajú do roku 1851. Vtedy tu redemptoristi vykonali veľké misie. Boli prvou mužskou rehoľou, ktorá prišla po Francúzskej revolúcii do Luxemburského veľkovojvodstva. V roku 1856 začali so stavbou kostola sv. Alfonza. Známi boli najmä farskými misiami a spovednou službou. Redemptoristom bola v roku 1969 zverená „Paroisse Européenne,“ čiže európska farnosť. Táto farnosť slúžila rôznym jazykovým skupinám. Pastorácia bola uskutočňovaná vo francúzštine, nemčine, taliančine, angličtine a po flámsky. V súčasnosti chcú redemptoristi obnoviť podobnú službu vo všetkých týchto jazykoch. Výnimkou je taliančina, v ktorej sa už slúžia

Čítať ďalej