DomovPosts Tagged "Martin Huk"

Pátri redemptoristi sú známi svojou misijnou činnosťou. Redemptoristi pôsobiaci na Slovensku každoročne konajú ľudové misie v jednotlivých slovenských farnostiach, ako aj v zahraničí. Pracujú v  3 misijných tímoch, ktoré vedú P. Michal Zamkovský, P. Ivan Flimel, P. Peter Hertel a mimoriadny tím, ktorý vedie P. Martin Huk. V roku 2016  boli ľudové misie a obnovy misií zamerané na milosrdenstvo, pri príležitosti mimoriadneho Roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František a ktorý skončil 20. novembra tohto roku. V roku 2017  budú mať  misie redemptoristov  výraznejší mariánsky podtón z dôvodu 100. výročia zjavení vo Fatime a Misionárskeho roku Matky ustavičnej pomoci. Od 6. októbra do 13. októbra 2017 sa na Kalvárii v

Čítať ďalej

17. júna sa v Porte stretla pracovná skupina Partnerstvo v misii (Partnership in Mission (P.I.M.)).  Na stretnutí bolí prítomní  P. Martin Huk C.Ss.R., (Bratislava-Praha), Daniel Primo (Madrid) a Henrietta O’Meara (Dublin). Skupina prehodnocovala svoju prácu vykonanú za posledných 6 rokov. Jej postrehy majú pomôcť pri prípravách na stretnutie Konferencie Európa v septembri, ktoré bude III. fázou Generálnej kapituly. Na stretnutí prebehli tiež diskusie o plánovanom druhom medzi-provinciálnom stretnutí Partnerov v misii v roku 2018. Štruktúrou má byť podobné tomu, ktoré sa uskutočnilo v roku 2015 v Madride. Témou bude Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete - Solidarita a misia.    Porto, June 2017 P. Martin Huk C.Ss.R.,

Čítať ďalej

16. februára 2017 Sekretariát pre evanjelizáciu Konferencie Európa sa 7. februára zišiel na výročnom stretnutí v Ríme. Prítomní boli P. Jacek Zdrzałek, koordinátor Konferencie, P. Pedro López, predseda Sekretariátu pre evanjelizáciu, P. Martin Huk, predsedaľ výboru pre misijnú spoluprácu a P. Pietro Sułkowski, predseda výboru pre mládež. Svoje príspevky poslali aj P. Pawel Drobot, predseda pracovnej skupiny Nových misijných iniciatív a P. Winfried Pauly, predseda pracovnej skupiny pre sociálne služby. Na programe bolo zhodnotenie pastoračnej práce jednotlivých skupín za rok 2016. Rôzne výbory pripravili počas roka mnohé stretnutia, najmä počas mesiacov júl a august: pútnický projekt v Astorge (Španielsko), SDM v Krakove (Poľsko), stretnutie mládeže vo Vroclave (Poľsko)

Čítať ďalej