DomovPosts Tagged "Január Sarnelli"

Dnes si pripomíname bl. Januára Mária Sarnelliho. 12. mája 1996 bol blahorečený pápežom Jánom Pavlom II. Stručný životopis Január Mária Sarnelli sa narodil v Neapole 12. septembra 1702. Bol synom baróna z Ciorani (Salerno) a v mladosti dostal vzdelanie primerané jeho šľachtickej vrstve. Po blahorečení jezuitu Francesca de Regis chcel vstúpiť ku jezuitom, hoci bol ešte len 14-ročný. Jeho otec ho ale odhovoril, pretože si myslel, že je príliš mladý na také dôležité rozhodnutie. Január, ktorý si vždy ctil otcove rady, sa teda zasvätil štúdiu práva a v roku 1722 ako 20-ročný dosiahol doktorát z cirkevného a občianskeho práva. Ako právnik sa stal členom Kongregácie rytierov právnikov a doktorov, ktorú spravovali Zbožní pracovníci

Čítať ďalej

Dnes, 30. júna, s Cirkvou slávime spomienku blahoslaveného redemptoristu Januára Sarnelliho. Ponúkame vám list generálneho predstaveného redemptoristov Michaela Brehla: SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE - solidarita a misia Drahí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci a priatelia! Dnes slávime spomienku veľkého svedka Vykupiteľa, blahoslaveného Januára Máriu Sarnelliho, ktorý bol súčasníkom a blízkym  priateľom sv. Alfonza Máriu.  Jeho príbeh už poznáte. P. Január bol duchovným majstrom a veľmi známym spisovateľom, ktorý sa celý vložil do ohlasovania evanjelia opusteným a chudobným v najzaostalejších štvrtiach v okolí Neapola. Aktívne sa venoval  predovšetkým ženám, mladým chlapcom a mladým dievčatám, ktoré sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi a boli využívaní v prostitúcii, namáhavej práci a boli zapájaní

Čítať ďalej