DomovPosts Tagged "Január Sarnelli"

30. jún 2017 Spomienka bl. Januára Sarnelliho, C.Ss.R. SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE - solidarita a misia Drahí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci a priatelia! Dnes slávime spomienku veľkého svedka Vykupiteľa, blahoslaveného Januára Máriu Sarnelliho, ktorý bol súčasníkom a blízkym  priateľom sv. Alfonza Máriu.  Jeho príbeh už poznáte. P. Január bol duchovným majstrom a veľmi známym spisovateľom, ktorý sa celý vložil do ohlasovania evanjelia opusteným a chudobných v najzaostalejších štvrtiach v okolí Neapola. Aktívne sa venoval  predovšetkým ženám, mladým chlapcov a mladým dievčatám, ktoré sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi a boli využívaní v prostitúcii, namáhavej práci a boli zapájaní do zločineckých aktivít. Pri spomienke na tohoto svätca sa tiež modlime a

Čítať ďalej