Domov2017august (Stránka 2)

Traja redemptoristi dnes v Podolínci skladali rehoľné sľuby. Pri svätej omši, ktorá sa začala o 10:30 hod. v kostole sv. Stanislava, svoje prvé sľuby zložili Stanislav Marcin a Juraj Džama. Doživotné sľuby zložil P. Jozef Novák ml. Provinciál jednotky Bratislava - Praha, P. Václav Hypius, v úvode svojho príhovoru zdôraznil, že: "Takéto slávnosti skladania sľubov sa v Európe v tomto roku konajú len v provincii Varšava, Ľvov a v našej provincii. Rehoľa sa rozrastá skôr na iných kontinentoch. Sme vďační, že aj u nás Boh vzbudzuje povolania. Sme vďační aj za to, že ste boli ochotní počuť a odpovedať na povolanie,

Čítať ďalej

Vystúpme vyššie a pozrime sa na náš život z Božej perspektívy spolu s otcom Michalom Zamkovským. "Nedávno vyšla nová kniha, ktorá má byť pozvaním vykročiť na strmú cestu blahoslavenstiev a vytrvať na nej. Je to cesta na vrch Pánov, kde je plnosť radosti a pokoja. Tou cestou je sám Ježiš. Jeho prítomnosť a jeho prísľuby spôsobujú, že to, čo svet považuje za nešťastie, neúspech, krach – to sa stáva pre nás požehnaním, blahoslavenstvom, šťastím." Už dlho vnímam, že náš kresťanský život na Slovensku potrebuje nový impulz. Nielen točiť sa okolo desatora, prikázaní a hriechu, ale s odvahou vykročiť na cestu blahoslavenstiev. Vystúpiť vyššie a pozrieť sa na realitu nášho

Čítať ďalej

Keď pápež Pius XII., v novembri 1950, promulgoval apoštolskú konštitúciu Munificentissimus Deus (Najláskavejší Boh), na prosby mnohých veriacich a so súhlasom kolégia katolíckych biskupov, vyhlásil v nej štvrtú pravdu viery, týkajúcu sa Márie, Ježišovej Matky:  „Je Bohom zjavenou pravdou viery, že Nepoškvrnená, vždy panenská Matka Božia Mária bola po dokončení behu pozemského života s telom a dušou vzatá do nebeskej slávy.“ Stručné a triezve vyhlásenie zjavenej pravdy v sebe uchováva hĺbku a nádheru tajomstva, ktoré približuje veriacim poznanie slávy Boha a poznanie dôstojnosti človeka. Posolstvo tejto pravdy je vskutku optimistické, plné nádeje v zdanlivej bezútešnosti človeka poznačeného úzkosťou hriechu a neschopnosti uchopiť svoju existenciu a uveriť vo Vzkriesenie. Je Boh tak ďaleko, že

Čítať ďalej

25. mája si pripomíname 146. výročie vzniku bratstva Matky ustavičnej pomoci a sv. Alfonza v Ríme. Sv. Alfonz Mária de Liguori je považovaný za jedného z najväčších mariánskych ctiteľov Cirkvi.   Úvaha generálneho predstaveného Hovorí sa, že hoci história povolania každej osoby je iná, jedno majú spoločné: delikátnu a rozhodujúcu intervenciu Márie. Je potrebné poznamenať, že medzi svätými nachádzame takých, ktorí puto s Máriou, Ježišovou Matkou, prežívali oveľa intenzívnejšie. Sú svätí, pre ktorých puto s Máriou je oveľa hlbšie než obyčajný vzťah syna alebo dcéry k matke. Určite k takým „mariánskym svätcom“ môžeme započítať sv. Alfonza de Liguori. Táto skutočnosť žiadnym spôsobom neumenšuje

Čítať ďalej