Domov2017august (Stránka 2)

„Milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske“ napísal pápež František v dokumente „Misericordiae vultus“, bod 3 a aby dal konkrétny znak tejto skutočnosti pápež povolal v rámci Svätého roka milosrdenstva (8. 12. 2015- 20. 11. 2016) 1140 kňazov z celého sveta do služby misionárov milosrdenstva. Ich zvláštne poslanie a právomoci mali skončiť uzatvorením brány milosrdenstva v bazilike sv Petra v Ríme. „Ale pretože milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice Božej odpúšťajúcej láske“- pápež František je o tom hlboko presvedčený a tak sa dalo predpokladať, že služba misionárov milosrdenstva bude pokračovať. Začiatkom leta 2017 sme dostali znovu dekréty z Ríma a v sprievodnom liste

Čítať ďalej

15. - 20. augusta 2017 sa v Olomouci uskutočnilo v poradí už šieste Celostátní setkání mládeže, na ktorom sa zúčastnili aj mladí z farnosti Frýdek, ktorú spravujú redemptoristi. Mesto pretkané bohatou históriou a pamiatkami tvorilo príjemné prostredie pre skoro 7 000 mladých ľudí z celej Českej republiky. Organizátori pripravili bohatý program zahrňujúci svedectvá, prednášky, modlitby, šport, expo-povolania, tvorivé dielne a koncerty. Vrcholom každého dňa bolo spoločné slávenie svätej omše, ktorú celebroval vždy niekto z českých biskupov. Množstvo kňazov neustále poskytovalo sviatosť zmierenia. Ďalšou možnosťou bola modlitba príhovoru, pri ktorej pomáhali aj rehoľné sestry a laici. V piatok sme spoločne putovali na Svatý Kopeček, ktorý je vzdialený

Čítať ďalej

22. augusta je sviatok Panny Márie Kráľovnej. Pápež Pavol VI. v apoštolskej exhortácii o mariánskej úcte o tomto sviatku hovorí: "Slávnosť Nanebovzatia má o osem dní svoje predĺženie v pamiatke Panny Márie Kráľovnej. Vtedy nazeráme na tú, ktorá sedí po boku večného Kráľa, skvie sa ako Kráľovná a oroduje ako Matka." Pozývame vás pomodliť sa v tento deň ruženec s ikonou Matky ustavičnej pomoci. Modlitba tohto ruženca pozýva všetky deti vernej a vždy milujúcej Matky prehĺbiť a posilniť vzťah s Kristom, ktorý nám neustále pomáha, a s Máriou, jeho a našou Matkou, keď kontemplujú túto milovanú ikonu.   Úvod k modlitbe ruženca Táto ikona je

Čítať ďalej

Predposledná augustová nedeľa bola už po pätnástykrát venovaná v diecéznej svätyni v Gaboltove celoslovenskej púti mužov. Púť organizuje farnosť Gaboltov spoločne s katolíckym spoločenstvom Marana Tha. Tento rok okolo 400 mužov využilo ponuku a intenzívne sa na púť duchovne pripravovalo od štvrtka do soboty. Konferenciu pre mužov pod názvom „Živá viera, Duch a Cirkev“ viedol Ulf Ekman zo Švédska. Niekdajší vedúci predstaviteľ evanjelikálnej cirkvi v roku 2014 spoločne s manželkou Brigittou vstúpil do Katolíckej cirkvi. Ulf je otcom 4 synov. Napísal viac ako 40 kníh a brožúr, ktoré boli preložené do viac ako 30 jazykov. Poslednú knihu s názvom „Veľký objav (Naša cesta do Katolíckej cirkvi)“ napísali manželia Ekmanovci

Čítať ďalej