Domov2017august (Stránka 2)

15. - 20. augusta 2017 sa v Olomouci uskutočnilo v poradí už šieste Celostátní setkání mládeže, na ktorom sa zúčastnili aj mladí z farnosti Frýdek, ktorú spravujú redemptoristi. Mesto pretkané bohatou históriou a pamiatkami tvorilo príjemné prostredie pre skoro 7 000 mladých ľudí z celej Českej republiky. Organizátori pripravili bohatý program zahrňujúci svedectvá, prednášky, modlitby, šport, expo-povolania, tvorivé dielne a koncerty. Vrcholom každého dňa bolo spoločné slávenie svätej omše, ktorú celebroval vždy niekto z českých biskupov. Množstvo kňazov neustále poskytovalo sviatosť zmierenia. Ďalšou možnosťou bola modlitba príhovoru, pri ktorej pomáhali aj rehoľné sestry a laici. V piatok sme spoločne putovali na Svatý Kopeček, ktorý je vzdialený

Čítať ďalej

22. augusta je sviatok Panny Márie Kráľovnej. Pápež Pavol VI. v apoštolskej exhortácii o mariánskej úcte o tomto sviatku hovorí: "Slávnosť Nanebovzatia má o osem dní svoje predĺženie v pamiatke Panny Márie Kráľovnej. Vtedy nazeráme na tú, ktorá sedí po boku večného Kráľa, skvie sa ako Kráľovná a oroduje ako Matka." Pozývame vás pomodliť sa v tento deň ruženec s ikonou Matky ustavičnej pomoci. Modlitba tohto ruženca pozýva všetky deti vernej a vždy milujúcej Matky prehĺbiť a posilniť vzťah s Kristom, ktorý nám neustále pomáha, a s Máriou, jeho a našou Matkou, keď kontemplujú túto milovanú ikonu.   Úvod k modlitbe ruženca Táto ikona je

Čítať ďalej

Predposledná augustová nedeľa bola už po pätnástykrát venovaná v diecéznej svätyni v Gaboltove celoslovenskej púti mužov. Púť organizuje farnosť Gaboltov spoločne s katolíckym spoločenstvom Marana Tha. Tento rok okolo 400 mužov využilo ponuku a intenzívne sa na púť duchovne pripravovalo od štvrtka do soboty. Konferenciu pre mužov pod názvom „Živá viera, Duch a Cirkev“ viedol Ulf Ekman zo Švédska. Niekdajší vedúci predstaviteľ evanjelikálnej cirkvi v roku 2014 spoločne s manželkou Brigittou vstúpil do Katolíckej cirkvi. Ulf je otcom 4 synov. Napísal viac ako 40 kníh a brožúr, ktoré boli preložené do viac ako 30 jazykov. Poslednú knihu s názvom „Veľký objav (Naša cesta do Katolíckej cirkvi)“ napísali manželia Ekmanovci

Čítať ďalej

Traja redemptoristi dnes v Podolínci skladali rehoľné sľuby. Pri svätej omši, ktorá sa začala o 10:30 hod. v kostole sv. Stanislava, svoje prvé sľuby zložili Stanislav Marcin a Juraj Džama. Doživotné sľuby zložil P. Jozef Novák ml. Provinciál jednotky Bratislava - Praha, P. Václav Hypius, v úvode svojho príhovoru zdôraznil, že: "Takéto slávnosti skladania sľubov sa v Európe v tomto roku konajú len v provincii Varšava, Ľvov a v našej provincii. Rehoľa sa rozrastá skôr na iných kontinentoch. Sme vďační, že aj u nás Boh vzbudzuje povolania. Sme vďační aj za to, že ste boli ochotní počuť a odpovedať na povolanie,

Čítať ďalej