Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Výročie potvrdenia reguly a Inštitútu najsvätejšieho Vykupiteľa

Pred 272 rokmi, 25. februára 1749, pápež Benedikt XIV. po vypočutí stanoviska kardinálov Svätej kongregácie koncilu (od roku 1967 je to Kongregácia pre klérus), schválil Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa a jej regulu apoštolským listom Ad Pastoralis Dignitatis fastigium. Pápežské schválenie prispelo k zvýšeniu počtu povolaní do nového inštitútu.

P. Berthe, jeden zo životopiscov svätého Alfonza, popisuje udalosť takto:

P. Villani získal od najvýznamnejších kardinálov schválenie Inštitútu a reguly našej Kongregácie. Stále bolo potrebné získať od pápeža potvrdenie dekrétu kardinálov a zaslanie schvaľovacej listiny.

Villani poprosil o audienciu u pápeža, aby požiadal o túto poslednú láskavosť.

Nakoniec boli 25. februára uverejnené Apoštolské listy vo Forma Brevis so schválením „Inštitútu a reguly Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa“.

Ďalej pápež Benedikt XIV. udelil okrem iných duchovných privilégií aj officium s oktávou Najsvätejšieho Vykupiteľa a privilégium recitovať toto officium raz za mesiac.

(P. Berthe, Vita di S. Alfonso, I, s. 380)

Zdroj: Scala News

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved