Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Vydavateľstvo redemptoristov Slovo medzi nami prináša dva nové knižné tituly

Po skončení mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, v ktorom redemptoristi priniesli slovenským čitateľom sériu brožúr o milosrdenstve, ktoré pripravila Rada na podporu novej evanjelizácie, teraz ponúkajú v slovenskom preklade knihu s názvom Škandál milosrdenstva. Ide o výklad biblických podobenstiev a príbehov z pera pomocného krakovského biskupa Grzegorza Ryśa, ktorý otvorí čitateľovi dosiaľ možno netušené súvislosti.

Druhá kniha, ktorá prišla na trh je o Božej dobrote a nesie názov Otcovo srdce. Napísal ju na Slovensku už známy autor Neal Lozano. Kniha je pozvaním naplno zakúsiť štedrú Božiu lásku. Stránky knihy chcú čitateľovi pomôcť kráčať po ceste objavovania dobrej zvesti, ktorú nám priniesol Ježiš. Pomôže aj odhaliť klamstvá, ktoré stoja v ceste k Otcovi a jeho milosrdenstvu. Predhovor napísal na Slovensku známy autor John Eldredge. Jedno z odporúčaní ku knihe napísal aj filadelfský biskup Charles Chaput.

Obidve knihy je možné si objednať na adrese: slovo@smn.sk.

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved