Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vianočné posolstvo a prianie generálneho predstaveného redemptoristov

P. Michael Brehl, generálny predstavený redemptoristov, sa prostredníctvom videa prihovoril celej redemptoristickej rodine vianočným posolstvom a prianím. Ponúkame vám prepis jeho slov do slovenčiny:

„Moji drahí bratia a sestry, spolubratia, laickí partneri v misii, sestry spriaznených kongregácií, a samozrejme, naše milované sestry redemptoristky,

tlačová kancelária mi ponúkla príležitosť vysloviť vám svoje vianočné prianie touto cestou, a pre mňa je nesmiernou radosťou a veľkou poctou, že vám všetkým môžem osobne popriať veľmi požehnané a veľmi radostné Vianoce.

Tento čas roka je pre nás všetkých veľmi výnimočný. Pripomíname si samotný začiatok tajomstiev Vykúpenia, ktoré nás robia tými, kým sme, ako nasledovníci sv. Alfonza, ktorí kráčajú za Vykupiteľom, Ježišom Kristom. Boh nám prejavuje tak veľkú lásku, keď nám posiela svojho Syna Ježiša, aby sa stal jedným z nás, aby prišiel tak blízko k nám, že s nami zdieľa našu ľudskosť a ukazuje nám, ako sami môžeme byť ľudskejšími.

Počas tohto vianočného obdobia, keď sa Boh zjavuje, vstupujeme do nového roka a prosíme Ho, aby nás sprevádzal, a aby žehnal našim komunitám, našim rodinám, a predovšetkým tým, ku ktorým nás posiela pokračovať v Jeho diele prinášania radostnej zvesti opusteným a chudobným.

Žijeme teraz vo svete, ktorý tak veľmi trpí na rozdelenie, neporozumenie, násilie, nenávisť a vojny. Ježiš nám ponúka iný spôsob bytia: spájať sa s tými, ktorí sú od nás odlišní, skutočne sa s nimi stretnúť ako s bratmi a sestrami a počúvať, čo ich robí tými, kým sú, a podeliť sa s tým, čo nás robí tými, kým sme, učeníkmi a nasledovníkmi Ježiša Vykupiteľa.

Ponúka nám inú cestu riešenia konfliktov. Namiesto násilia počúvanie a hľadanie boľavých miest a rán, pre ktoré vidíme veci tak rozdielne, a hľadanie spôsobov, ako si navzájom pomôcť uzdraviť ich. Ponúka nám inú cestu, ako odpovedať svetu, ktorý nám neustále hovorí: radšej sa staraj o seba, pretože nikto iný sa o teba nepostará. Jeho cesta je podelením sa s tým málom, čo máme, aby všetci z nás mali dostatok. Ponúka nám cestu starostlivosti o svet, na ktorý hľadíme ako na Božie stvorenie zverené do našej opatery. A preto, ako nás vyzýva pápež František, sme povolaní starať sa o náš spoločný domov.

Toto malé dieťa narodené v Betleheme, zverené do starostlivosti Márie a Jozefa, ktoré prijalo našu ľudskosť so všetkými jej darmi a obmedzeniami, so všetkými jej radosťami a bolesťami, nás môže naučiť, ako skutočne žiť ako bratia a sestry, a vidieť svet očami Jeho Otca, byť Jeho svedkom prostredníctvom starostlivosti o náš zranený svet, našich zranených bratov a sestry.

Nech vás počas týchto Vianoc požehná každou milosťou, ktorú potrebujete, každým darom radosti, nádeje a pokoja, aby ste nasledujúc Ho naďalej mohli rásť v múdrosti, milosti, veku a službe. Nech nás všetkých požehná všemohúci Boh, zachová vo svojej láske a naplní svojou radosťou v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

Zdroj: www.cssr.news

Preklad: Lukáš Michalovič

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved