Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Vedenie provincie Bratislava - Praha

III. riadna provinciálna kapitula Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Provincie Bratislava – Praha si v januári 2023 zvolila nové vedenie:

P. Jozef Mihok, provinciál

Riadna konzulta: P. František Boldy (vikár provinciála), P. Václav Hypius

Mimoriadna konzulta: P. Martin Macko, P. Tomáš Regeš

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved