Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V záhrade kláštora v Kostolnej-Záriečí sme sa opäť stretli pri Matke ustavičnej pomoci

V nedeľu 27. júna 2021 sa v záhrade kláštora redemptoristov v Kostolnej-Záriečí konala slávnosť Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci. Aj tento rok bola oslava spojená s dňom otvorených dverí, na ktorý prišli ľudia zo širokého okolia. Program začal o 9.00 spoločnou modlitbou ruženca, ktorú viedli členovia spoločenstva Koral. Po ruženci nasledovala novéna k Matke ustavičnej pomoci, ktorú sa predmodlievali redemptoristi-študenti z Bratislavy. Nasledovala slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom a tohtoročným slávnostným kazateľom bol páter Jozef Jackanin CSsR, prefekt študentov, ktorý pôsobí v komunite Puškinova v Bratislave. Modlitby ako aj liturgia, ktorú svojím spevom sprevádzal Zbor sv. Kataríny z Drietomy, sa tento rok konali v záhrade, kde bol postavený oltár spolu s ikonou Matky ustavičnej pomoci.

Po svätej omši nasledoval evanjelizačný program s chválami a svedectvami pod vedením členov jednotlivých spoločenstiev Považia združených pod evanjelizačným tímom „Žatva“ patriacim pod ZKSM, ktorí pomáhali s prípravou a priebehom celého Dňa otvorených dverí. Potom program pokračoval spojením poézie a hudby v podaní žiakov ZUŠ. Neskôr účastníkov dňa otvorených dverí potešila dychová hudba. Pre deti boli pripravené rôzne aktivity a súťaže, mohli sa vyskákať na trampolíne alebo v nafukovacom hrade a osviežiť sa v bazéne. Popoludní mladí členovia „Žatvy“ pripravili ešte jeden evanjelizačný program s piesňami, svedectvami a talkshow na gauči. So svojimi textami vystúpil aj kresťanský raper Martin Augustín Dvornický. Prítomnosť mladých ľudí, ktorí odvážne svedčia o svojom nasledovaní Ježiša, bola mimoriadnym povzbudením a prísľubom do budúcnosti.

Počas pekného slnečného dňa boli vyhľadávanými miestami nielen tiene pod stanmi alebo pod stromami v záhrade, kde sa zídení ľudia rozprávali a tvorili pekné spoločenstvo, ale aj priestory za múrmi kláštora, ktoré boli v tento výnimočný deň otvorené pre návštevníkov. Sprevádzal ich miestny predstavený páter Miloslav Pizovka CSsR. Tohtoročný program, ktorého sa zúčastnilo okolo 400 ľudí, prilákal množstvo rodín s deťmi. Po niekoľkých mesiacoch, keď kvôli obmedzeniam neboli podobné akcie možné, bol tento deň v kláštore redemptoristov veľmi príjemným stretnutím, oslavou a časom svedectva o „veľkých veciach, ktoré Pán urobil“ v Máriinom i v našom živote.

Celé podujatie bolo pripravené s ohľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia. Všetkým dobrovoľníkom z jednotlivých spoločenstiev, účastníkom i dobrodincom a sponzorom patrí veľká vďaka.

Pripravil: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved