Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Taliansku sa konali putovné konferencie o sv. Alfonzovi

(Scala, Taliansko) V mestečku Scala, kde sa začal príbeh redemptoristov, sa 27. mája konala posledná zo série putovných konferencií o sv. Alfonzovi pri príležitosti 200. výročia jeho blahorečenia (15. september, 1816-2016). Provinciál jednotky Neapol, P. Serafino Fiore, predsedal Eucharistii v Casa Anastasio. Na tomto mieste žili v rokoch 1735 – 1738 prví redemptoristi. Napokon sa v mestskej hale konali prednášky.

Podobné konferencie sa konali v Pagani, Ciorani, Sant’Agata dei Goti a Materdomini. S týmito miestami sa spája príbeh sv. Alfonza. Do organizácie boli zapojení aj delegáti týchto miest. Cieľom organizačnej skupiny „Literárny park sv. Alfozna“ bolo práve zapojiť do série podujatí aj laikov a mladých žiakov.

To, čo sa na začiatku javilo ako čistý sen, sa napokon stalo skutočnosťou. Za realizáciu tohoto projektu vďačíme predovšetkým ľuďom, ktorí zorganizovali „Literárny park“ ako Felice Russo, profesor Gaetano Calfano a profesor Giovanni Pepe. Veľa úsilia vyvinuli redemptoristi provincie Neapol. Sme vďační aj starostom spomínaných miest a v neposlednom rade redemptoristom Neapolčanom z Alfonziánskej Akadémie v Ríme.

V posledný deň sme mali privilégium vypočuť si prezentácie profesora Sabatina Majorana o “Komparatívnej svätosti” (Sv. Alfonza a Bl. Márie Celeste Crostarosy) a profesorky Terezy Staiano, ktorá sa pokúsila porovnať  sv. Alfonza s veľkým talianskym básnikom Dantem Alighierim. Poslednú prednášku mal Claudio Marciano: “Scala – miesto, kde sa zrodili tri ďalšie osobnosti“. Jednou z nich je bl.  Gerardo Sasso, zakladateľ Maltézskych rytierov.

Zdroj

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved