Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

V talianskej Cortone sa stretli zástupcovia európskych provincií redemptoristov

Až do 10. októbra potrvá tzv. Mid-Sexennial meeting (stretnutie v polovici obdobia medzi generálnymi kapitulami) redemptoristov v Cortone v Taliansku. Na stretnutí, ktoré sa začalo 1. októbra, je prítomných 44 pátrov a bratov, ale historicky prvýkrát aj traja zástupcovia laikov, ktorí spolupracujú s redemptoristami na misiách po celej Európe. Účastníci zasadnutia zastupujúci všetky existujúce európske provincie rokujú o Apoštolskom pláne a pláne reštrukturalizácie Konferencie Európa. Proces, ktorý prebieha už niekoľko rokov, prináša historické zmeny v geografii redemptoristov na našom kontinente. Nedostatok mladých redemptoristov a povolaní spôsobuje prestarnutie mnohých kláštorov a celých provincií, čo nevyhnutne vedie k ich spájaniu. Reštrukturalizácia by mala priniesť zefektívnenie misionárskych aktivít európskych redemptoristov. Laici sú účastníkmi stretnutia na tejto úrovni prvýkrát nie ako pozorovatelia, ale ako aktívni účastníci v oblasti Partnerstva v misii. Partnerstvo v misii sa zároveň stáva súčasťou Apoštolského plánu redemptoristov v Európe.

 

 

 

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved