Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Ríme sa stretla pracovná skupina Partnerstvo v misii

11. júna 2016 sa v Ríme stretla pracovná skupina Partnerstvo v misii, ktorá je orgánom reprezentujúcim európskych redemptoristov a laických partnerov v misii. Stretnutie sa konalo v kláštore San Gioacchino. Na stretnutí sa zúčastnili P. Martin Huk C.Ss.R., Daniel Primo a Henrietta O Meara.

Na stretnutí prebehlo hodnotenie záverov konferencie, ktorá bola v decembri 2015 v Madride. Konštatovalo sa, že jednotlivé jednotky spolupracujú v misii s laickými spolupracovníkmi na rôznych úrovniach. Predstavení jednotiek sú pozvaní zhodnotiť  prítomnosť laikov v jednotlivých sekretariátoch vo svojej jednotke. Pracovná skupina diskutovala aj o navrhovanom dokumente pre generálnu kapitulu, ktorá bude koncom roka v Thajsku.

Viac: http://www.cssr-europe.com/?p=1587

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved