Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Radvani otvárame nový kurz Objav Krista

Každý pondelok od 27.2. do 10.4.2017 bude prebiehať v našej farnosti Radvaň (BB) kurz Objav Krista.
Ide o 7 pravidelných stretnutí, ktoré budú prebiehať v kostole v čase od 18:45 do 20:30 hod.

Každé stretnutie pozostáva zo spoločnej modlitby, prednášky, diskusie v skupinkách a občerstvenia.
Budeme sa venovať týmto témam:
Aký je zmysel života?
Prečo je Ježiš dôležitý?
Čo nám chce Ježiš povedať?
Prečo potrebujem Spasiteľa?
Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?
Nový život v Duchu: byť učeníkom v Katolíckej cirkvi
Veriť a niekam patriť: prečo potrebujem Cirkev?
Súčasťou kurzu je aj celodenná duchovná obnova pre účastníkov, ktorá bude v sobotu 1.4.2017.

Kurz je určený všetkým, ktorí si chcú vytvoriť alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi. Je otvorený pre všetky vekové kategórie.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRU alebo priamo na farskom úrade do 18.2.2017

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved