Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Poprade sa po príprave začali ľudové misie s pátrami redemptoristami

Po prípravnom týždni plného duchovného programu, sa začali v Rímskokatolíckej farnosti Poprad sväté misie. Správca farnosti Ondrej Borsík ich otvoril symbolickým „odovzdaním farnosti“ počas času misií do rúk otcom redemptoristom. Počas celého týždňa sa veriacim prihovoria p. Michal Zamkovský, CSsR a p. Peter Hertel, CSsR.

Program sa začal v sobotu 24. septembra slávnostnou svätou omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a zároveň aj svätou omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Páter Michal Zamkovský sa počas homílie zameral na hlavnú tému misií: „Priblíž sa k Bohu a on sa priblíži k Tebe.“ Túto myšlienku prirovnal k Tatrám, ktoré zdobia panorámu Popradu. „Keď sa priblížime k Tatrám, zdajú sa nám väčšie. Keď sa priblížime k Bohu, On sa priblíži k nám.“ Po liturgických čítaniach začal homíliu s vďakou za Božie slovo: „Nie je úžasné, že Boh k nám hovorí?“

Páter Michal Zamkovský ďalej uvažoval nad otázkami človeka: „Aký je Boh? Ako ma vidí? Zaujíma sa o mňa? Náš Boh však hovorí. Počuli sme Božie slovo. Niet nič krajšie, ako dôverovať Bohu v živote.“ Počas homílie sa tiež zamýšľal nad veľkosťou Božieho milosrdenstva: „Niet väčšej moci, ako kríž a odpustenie. Čím väčší hriešnik, tým väčšie právo na milosrdenstvo.“ V závere kázne sa zamýšľal aj nad osobnými očakávaniami každého prítomného. Za dôležité však považoval jedno: „Prijmite slovo. To slovo, ktoré potrebujeme počuť, má Boh pripravené. Nepremárnime príležitosť. Nezatvárajme dvere, keď Boh klope, možno posledný raz.“

Duchovný program misií pokračoval v nedeľu slávením svätých omší v obidvoch kostoloch farnosti Poprad. Na poludnie sa uskutočnilo stretnutie s mládežou. V poobedňajších hodinách bola pripravená katechéza pre ženy. Sväté misie však budú pokračovať aj počas nasledujúceho týždňa. Počas neho ešte odzneje slovo pre mužov, pripravené je aj stretnutie s mládežou (počas ktorého budú chvály s Riekou života), sväté omše pre deti, adorácia, sviatosť zmierenia a mnoho iného. Program vyvrcholí v nedeľu 2. októbra svätou omšou o 15:00 pri Aréne.

Zdroj: TKKBS

Misie v Poprade misie v Poprade

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved