Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Podolínci sa stretli provinciáli i rada noviciátu

Dňa 29. júna 2021 sa v Podolínci uskutočnilo stretnutie provinciálov jednotiek Varšavy, Ľvova, Bratislava-Praha a Michaloviec. Prítomný bol tiež koordinátor Konferencie Európa (KRE) P. Johannes Römelt CSsR. Kvôli pandemickým obmedzeniam bol provinciál Ľvovskej provincie redemptoristov, P. Andriy Rak, prítomný iba online. Stretnutie trvalo celý deň; hlavnou témou bola spolupráca spomínaných jednotiek. Provinciáli vytvorili záverečnú verziu dokumentu a dohodu odoslali do Ríma na schválenie generálnou radou.

Venovali sa aj ďalším témam: situácii v jednotkách, zvlášť pandémii COVID-19, príprave na 26. generálnu kapitulu, situácii vo formácii, príprave na doživotné sľuby atď. Večer spolu s redemptoristkami v Kežmarku slávili sv. omšu.

Nasledujúci deň (30. júna) sa konalo stretnutie rady noviciátu Lubaszowa-Podolínec. K stretnutiu sa pripojili P. Lukasz Listopad, novicmajster z Lubaszowej, a P. Peter Slobodník, novicmajster z Podolínca. Sme vďační Bohu za povolania, ktoré nám dal, a modlíme sa za vytrvalosť v našom povolaní.

Po dlhom období izolácie kvôli pandémii COVID-19 to bol pekný čas strávený medzi spolubratmi.

P. Václav Hypius CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved