Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Novákoch sa konajú farské misie

Až do 27. marca sa konajú vo farnosti Nováky farské misie, ktoré vedie tím P. Ivana Flimela CSsR. Je tu už tretí pokus o misie vo farnosti po tom, čo v roku 2020 vypukla covid pandémia.

Tunajší kostol je zasvätený sv. Mikulášovi. Jeho súčasná podoba pochádza z roku 1677.

Novácka farnosť vznikla ešte pred rokom 1149, podľa niektorých historikov dokonca už v roku 1054. V prvopočiatkoch do nej patrilo deväť obcí. V dobových listinách sa uvádza ako prepozitúra a viacerí jej správcovia mali titul prepošta. V súčasnosti tvorí farnosť iba samotné mesto, ktoré je známe baňou na uhlie, baníckym učilišťom ako aj tepelnou elektrárňou.

Posledné misie tu boli v roku 2010, ktoré tiež viedol tím P. Ivana Flimela CSsR.

Prosíme vás o modlitby za úspešný priebeh misií!

Zdroj: P. Róbert Režný CSsR, p. Monika Hagarová, novaky.fara.sk, mapio.net

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved