Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Nitre sa stretli formátori a formátorky zodpovední za noviciáty

Pred necelým rokom sa spojili do jednej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) dve samostatné konferencie mužských a ženských reholí. Aj v oblasti formácie to prinieslo nové výzvy. Jednou z nich bolo premýšľať o forme stretávania sa formátorov v noviciátoch aj samotných formovaných novicov a noviciek. V minulosti sa takto stretali iba ženské rehoľné komunity.

Členovia tímu pre internoviciát, ktorý je súčasťou Teologicko-spirituálnej komisie pri KVRPS a tvoria ho sestry Renáta Jamborová, SSS; Brigita Puchalová, SMVS; Laura Vlčáková, SSpS a páter Reginald Slavkovský, OP, oslovili všetky rehole a zorganizovali prvé stretnutie v Nitre u verbistov v dňoch 8. – 10. novembra 2019. Zišlo sa ich dvadsať, z toho dve sestry z Českej republiky.

Hlavná časť stretnutia bola venovaná vzájomnému spoznávaniu sa a výmene skúseností. V sobotu stretnutie obohatil P. Ján Štefanec, SVD, ktorý im pútavo predstavil exhortáciu Christus vivit sumarizujúcu výsledky diskusií synody o mladých. Rozprávanie o analógii viniča a víne bolo priliehavým pripodobnením starostlivosti formátorov ako dobrých vinohradníkov, ktorí sa starajú o zverenú vinicu, aby raz prinášala dobrú úrodu zrelosti a svätosti nových členov reholí. Venovali sa aj problematike ochrany mladých pred zneužívaním: boli informovaní o zriadení centra v Košiciach, dokumentoch, ktoré je nutné poznať a dodržiavať a kontaktoch, na koho sa v prípade potreby obrátiť a vyhľadať pomoc.

Nasledujúce stretnutie už aj s novicmi a novickami sa uskutoční na prelome novembra a decembra 2019. Naplánované sú už aj termíny stretnutí na rok 2020.

(Text vyšiel na www.kvrps.sk, publikujeme ho s láskavým dovolením Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.)

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved