Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Kežmarku a Ľubici sa ohlasovalo hojné vykúpenie

V súvislosti s Mimoriadnym misijným mesiacom pátri redemptoristi západného aj východného obradu na čele s P. Zamkovským viedli v dňoch 19. – 27. októbra ľudové misie v Kežmarku a Ľubici. Na misiách sa zúčastnili aj dvaja spolubratia z Generálnej kúrie v Ríme: brat Jeffrey Roll a P. Cristian Bueno. P. Cristian, ktorý pochádza z Kolumbie, sa podelil so svojou skúsenosťou z misií na Slovensku v článku pre Scala News, medzinárodnú stránku redemptoristov. Prinášame vám skrátený preklad jeho článku:

Kto si vytvoril predstavu o náboženskej situácii v Európe na základe informácií z médií hlavného prúdu, mohol by sa domnievať, že ľudové misie patria do vzdialenej minulosti. Avšak pravdou je, že na Slovensku sú misie redemptoristov vďaka svojmu štýlu a rozsahu stále populárne.

Misie v meste sú ohromným poľom pre spoluprácu medzi redemptoristami a laikmi, ktorých spája služba v evanjelizácii. Asi 20-členný tím pod vedením Pavla Cocha, talentovaného laického misionára s veľkým darom osloviť mladých, vykonal skvelú prácu. Tento tím laikov vytvoril programy pre deti a mládež na rôznych školách, ako katolíckych, tak aj štátnych. Bol som celkom prekvapený vidiac na strane riaditeľov, učiteľov, žiakov a ich rodičov otvorenosť voči misijným programom, zvlášť, keď vezmem do úvahy dlhoročnú komunistickú minulosť.

Stretnutie a katechézy pre ženy a mužov pritiahli množstvo účastníkov. Ukázali tak vitalitu kresťanskej viery umocnenú dlhou tradíciou a svedectvom vytrvalosti Cirkvi aj v časoch jej prenasledovania komunistickým režimom. Vďaka prístupnosti spovedníkov mnoho ľudí využilo príležitosť k prijatiu sviatostného zmierenia.

V Kežmarku sa nachádza aj kláštor sestier redemptoristiek. Od samého začiatku má ich prítomnosť v meste významný duchovný vplyv na ľudí v tomto kraji. Ich modlitba a pohostinnosť sú dôležitou súčasťou misijnej práce v Kežmarku.

Jednoduchosť života a kázania spolubratov a laických misionárov udržuje posolstvo o hojnom vykúpení v Kristovi zrozumiteľné a podmanivé. A tak svetlo Krista Vykupiteľa žiari na Starom kontinente stále novým spôsobom, najmä počas Mimoriadneho misijného mesiaca.“

Zdroj: https://www.cssr.news/2019/10/abundant-redemption-is-preached-in-kezmarok/

Preklad: br. Lukáš Michalovič

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved