Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Diviakoch nad Nitricou sa konala obnova misií

Po dvoch rokoch sa vo farnosti Diviaky nad Nitricou konala obnova misií, ktorú viedli pátri Ivan Flimel CSsR a Jozef Novák ml. CSsR. Obnova začala večernou svätou omšou vo farskom kostole Všetkých svätých v Diviakoch nad Nitricou a zároveň i v kostole Najsvätejšej Trojice v Diviackej Novej Vsi, ktorý je filiálnym kostolom danej farnosti. Vo štvrtok dopoludnia bola na programe návšteva domu pre seniorov, v ktorom misionári vysluhovali sviatosť pomazania chorých. Páter Jozef mal možnosť stretnúť pani, ktorá má 101 rokov, čo bolo pre neho „úžasné a povzbudivé stretnutie“. Pri večerných svätých omšiach pátri vysluhovali sviatosť pomazania chorých. V piatok dopoludnia navštívili ďalší dom pre seniorov. Večerné sväté omše boli zamerané na tému láska. Počas nich si manželia obnovili svoj manželský sľub. Sobotnú večernú svätú omšu v Diviakoch nad Nitricou obohatili birmovanci, ktorí spravili krásne gesto – každý z nich poznačil krížikom na čele pátra Jozefovi, ktorý im taktiež požehnal. Svätá omša sa skončila krátkou adoráciou. Obnova misií sa zavŕšila nedeľnými svätými omšami.

P. Jozef Novák ml. CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved