Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

V Brazílii zomrel biskup redemptorista Czesław Stanula

Z Brazílie prišla smutná správa o smrti nášho spolubrata, otca biskupa Czesława Stanulu CSsR. Zomrel 14. mája 2020 vo veku 80 rokov po vážnej chorobe. Na misiách prežil 54 rokov, najprv v Argentíne a potom v Brazílii, kde svoj život zasvätil ohlasovaniu hojného vykúpenia miestnym obyvateľom. Odpočinutie večné daj mu, Pane…

Biskup Czesław Stanula sa narodil v roku 1940 v juhovýchodnom Poľsku neďaleko Tarnowa v obci Szerzyny. Svoje prvé rehoľné sľuby zložil v roku 1957 a sviatosť kňazstva prijal v roku 1964. Vzápätí odišiel na misie do Argentíny. V roku 1972 bol preložený do Brazílie, do novozaloženej komunity poľských redemptoristov v chudobnom regióne brazílskeho štátu Bahia, kde slúžil predovšetkým v svätyni Bom Jesus da Lapa ako ľudový misionár.

V roku 1989 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za biskupa diecézy Floresta v brazílskom štáte Pernambuco. V roku 1997 bol preložený do diecézy Itabuna na juhu štátu Bahia, kde slúžil ako biskup do svojho odchodu na dôchodok v roku 2017.

Okrem svojej riadnej kňazskej a biskupskej služby bol špeciálne zaangažovaný v pastorácii rodín a v charizmatickej obnove. Bol prezidentom jedného z regiónov v rámci brazílskej biskupskej konferencie. Po odchode do dôchodku strávil otec biskup Stanula svoje posledné roky v meste El Salvador (Bahia), kde aktívne hlásal evanjelium a pôsobil ako emeritný biskup.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa dala Cirkvi celkom 6 kardinálov, 30 arcibiskupov a 128 biskupov (zoznam v angličtine).

Zdroj: www.cssr.news

Preklad a úpravy: br. Lukáš Michalovič CSsR

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved