Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

V Bratislave na Mamateyke dnes štartujú farské misie

Farské misie v Bratislave na Mamateyke u saleziánov prebiehajú od 9. do 17. októbra 2021. Misie povedie misijný tím redemptoristov pod vedením P. Michala Zamkovského CSsR.

Na webstránke strediska nájdete rozhovor s pátrom Michalom. V článku sa dočítate o tom, čo sú misie a aký je ich cieľ, akým témam sa budú pátri redemptoristi počas misií venovať, pre koho sú určené, čo sa pokladá za „úspech“ misií a kto sú redemptoristi, čo je ich hlavným poslaním.

Na otázku, pre koho sú misie určené, P. Michal odpovedá: „Pre veriacich ľudí, ktorí potrebujú povzbudenie vo viere, ale aj pre ľudí, ktorí hľadajú alebo neveria, no v hĺbke srdca cítia, že jestvuje láska a dobro, pred ktorým sa skláňajú. Tým všetkým môžu misie pomôcť priblížiť sa k Bohu a urobiť ďalší krok k ľudskosti. Všetci potrebujeme povzbudenie k nádeji a to dostávame od Ducha Božieho, ktorého cez misie stále privolávame. Misie sú teda určené pre ľud, pre všetkých – preto ľudové.

Samozrejme aj tento bohatý program je len ponukou pre dnešných ľudí, ktorí sa len ťažko vedia zastaviť a zamyslieť nad tým, čo je podstatné v živote: Odkiaľ som? Kam idem? Aký je zmysel života? Čo mi prináša pokoj a radosť do života? Čoho sa potrebujem zbaviť? Môže mi Boh pomôcť v živote? Môžem sa k nemu priblížiť? A keď človek začne vnímať Boha – už sa modlí a to je už dobrá príprava na misie.

Treba tiež vedieť, že počas misii budú kňazi k dispozícii stakmer celé dni, či už na spoveď alebo duchovný rozhovor. Tak môže prísť malé svetielko, ktoré nás povedie ďalej životom.“

Celý rozhovor si môžete prečítať tu.

Veríme, že hojné vykúpenie sa bude prelievať aj v tomto stredisku počas misijného programu od 9. do 17. októbra 2021. Všetkých srdečne pozývame. 

Fotky z nedeľného stretnutia pre ženy a z pondelkového stretnutia pre mužov:

Sv. omša s účasťou detí:

Sv. omša:

Misijný tím v Petržalke so zaslúžilým farárom Don Jozefom Pöstényim

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Zdroj: mamateyka.sk

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved