Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

„Urobte ju známou na celom svete!“

11. decembra 1865 Svätý Otec Pius IX. zveril ikonu Matky ustavičnej pomoci generálnemu predstavenému redemptoristov, P. Nicholasovi Mauronovi, s inštrukciou: „Urobte ju známou na celom svete!“

Po vyčistení a opravách bola 26. apríla 1866 ikona v slávnostnom sprievode prenesená a umiestnená nad oltárom v Kostole sv. Alfonza na Via Merulana v Ríme. Nasledujúci rok 1867 bol významný pre rozvoj kultu ikony Matky ustavičnej pomoci. V júni bola ikona korunovaná. Keďže rok 1867 slávila Katolícka cirkev ako jubilejný rok 1800. výročia mučeníckej smrti dvoch apoštolov Petra a Pavla, do Ríma prišlo asi pol milióna pútnikov z celého sveta. Mnohí z nich sa nepochybne zúčastnili aj na slávnosti korunovácie ikony a správa o tejto udalosti sa rozšírila po celom svete.

Svedčia o tom žiadosti o kópie ikony, ktoré začali prichádzať v nasledujúcich rokoch. V generálnych archívoch sa nachádzajú knihy dokumentujúce zaslanie stoviek kópií ikony, ktoré sa dotýkali zázračného originálu a boli zaslané so špeciálnym listom podpísaným generálnym predstaveným. V tomto období boli vytlačené aj nové modlitebné knihy ku cti Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci. Prvé modlitebné knižky, ktoré redigoval P. Bresciani, vyšli už v roku 1886.

Kult zázračnej ikony tak rýchlo prekročil hranice Ríma a Talianska. Rýchly rozvoj úcty k Panne Márii podporovali aj samotní redemptoristi, ktorí si so sebou brali kópie ikony všade, kam išli hlásať misie alebo zakladať nové komunity.

Ikona ustavičnej pomoci je jedným z najznámejších a najobľúbenejších obrazov Panny Márie. Novény a modlitby k Matke ustavičnej pomoci v kostoloch a kaplnkách, v domácnostiach a nemocniciach, v televízii a rozhlase a dokonca aj na internete dnes živia vieru a modlitbu miliónov veriacich ľudí.

Zdroj: cssr.news

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Novéna a modlitby k Matke ustavičnej pomoci: mup.digital

Príbuzný článok: Mária ako predobraz Cirkvi a ikona Matky ustavičnej pomoci

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved