Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Uplynulo 77 rokov od zastrelenia 30 redemptoristov počas masakru vo varšavskej štvrti Wola

Vojaci hitlerovskej armády po vypuknutí Varšavského povstania 6. augusta 1944 zastrelili 30 redemptoristov. Všetci rehoľníci, ktorí boli vtedy v kláštore na ul. Karolkovej, zahynuli: 15 pátrov, deväť bratov koadjútorov, päť seminaristov a jeden novic.

V prvých dňoch povstania sa v kláštore na Karolkovej usadila skupina povstalcov. Pátri sa presťahovali do pivníc, kde poskytovali úkryt a pomoc obyvateľom mesta; 5. augusta boli povstalci z kláštora vytlačení do Starého mesta.

Nadránom 6. augusta Nemci obkľúčili kláštor a všetky osoby, ktoré sa v ňom nachádzali, eskortovali do „prechodného tábora“, ktorým bol kostol sv. Vojtecha na Wolskej ulici. Pred týmto kostolom redemptoristov oddelili od ostatných ľudí. Nemci ich ďalej viedli k priestoru továrne Kichmayera a Marczewskiego. Tam ich usmrtili strelou do zadnej časti hlavy.

V ďalších dňoch Nemci zabíjali ostatných civilistov. Podľa historikov v prvom týždni zastrelili 50 tisíc obyvateľov mestskej časti Wola s cieľom vyhladiť všetkých povstalcov Varšavy.

Tragickú udalosť spred 75 rokov pripomína pamätník, ktorý bol pred 9 rokmi postavený na mieste popravy, oproti kostolu sv. Vojtecha. Pamätník je vysoký 2,5 metra a pripomína rehoľný habit redemptoristu (čierna žula), ktorý je vložený do bieleho kríža. Na pamätníku je nápis: „Na pamiatku 30 rehoľníkov redemptoristov a asi 2 000 obyvateľov Woli zavraždených dňa 6. augusta 1944 Nemcami v továrni Kirchmayera a Marczewskiego. Zostali verní Bohu, Cirkvi a vlasti.“ Ďalej sú uvedené priezviská zavraždených rehoľníkov. Pomník navrhol Marek Moderau.

Iniciátorom myšlienky postavenia pamätníka boli obyvatelia farnosti sv. Klementa, svedkovia týchto tragických udalostí. Pamätajú si pomoc, ktorú redemptoristi poskytovali miestnym obyvateľom. Pátri dokonca spovedali, slúžili sv. omše, skromne sa stravovali, poskytovali útočisko zdeseným farníkom a obyvateľom Woli v kláštorných pivniciach a v miestnostiach pod kostolom. Očakávali svoju smrť po vstupe Nemcov do kláštora, mali ponuku na útek do centra mesta, napriek tomu vydržali až do konca.

Na tomto odkaze si o tejto udalosti môžete pozrieť video: https://youtu.be/hGuA4NFznnw

Zdroj: https://www.redemptor.pl

Pripravil: mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved