Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

UGCC zaviedla nový sviatok Matky ustavičnej pomoci

3.– 12. septembra 2017 sa v Ľvove (Briukovychi) uskutočnila synoda biskupov Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi (UGCC). Vzhľadom na úctu veriacich Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi k Matke ustavičnej pomoci, zaviedla synoda biskupov sviatok Matky ustavičnej pomoci a jeho slávenie ustanovila na prvú júlovú nedeľu.

Jeho Blaženosť Sviatoslav, väčší arcibiskup kyjevsko-haličský

Vyhlásenie sviatku Matky ustavičnej pomoci pre Ukrajinskú gréckokatolícku cirkev

Jeho Blaženosť Sviatoslav, väčší arcibiskup kyjevsko-haličský, jedenásteho decembra 2017 vydal oficiálne vyhlásenie, že Ukrajinská gréckokatolícka cirkev bude každoročne prvú júlovú nedeľu sláviť sviatok Matky ustavičnej pomoci.

Rozhodnutie zaviesť celosvetovo v rámci UGCC sviatok Matky ustavičnej pomoci, spravil väčší arcibiskup spolu s ostatnými biskupmi, zhromaždenými na synode, v septembri 2017. Bolo to uvedené na oficiálnej webstránke UGCC jedenásteho decembra. Na tento deň pripadá výročie udalosti, kedy pápež Pius IX. zveril ikonu do starostlivosti Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa.

Spolu s našimi bratmi z provincií Ľvov a Yorkton  sa tešíme z tohto rozhodnutia a oslavujeme spolu s našimi ukrajinskými bratmi a sestrami, ktorí uctievajú Božiu matku pod titulom Matka ustavičnej pomoci. Nech Matka ustavičnej pomoci aj naďalej sprevádza ľudí na Ukrajine a modlí sa za nich, predovšetkým v tomto ťažkom vojnovom čase.

Na oficiálnej webstránke je uvedený tento text:

Ako je uvedené v dekréte z 11. decembra 1865, pápež Pius IX. odovzdal originál zázračnej ikony Matky ustavičnej pomoci kongregácii otcov redemptoristov. Vďaka spravodlivému metropolitovi Andreyovi Sheptytskemu a misijnej práci redemptoristov, ktorí boli na Ukrajinu pozvaní v roku 1913, sa Matka ustavičnej pomoci, uctievaná skrze túto charakteristickú ikonu, stala obľúbenou aj medzi našimi ľuďmi.

Od toho času sa postavilo množstvo katedrál. Rok 1927 bol rokom, kedy bola založená Komunita Matky ustavičnej pomoci, zverejnili sa vedecké publikácie, medzi nimi aj dielo blahoslaveného Vasyla Velychovského „História zázračnej ikony Matky ustavičnej pomoci“, bolo napísané spoločne s liturgickými textami.

Keď dnes oslavujeme stopäťdesiate výročie Matky ustavičnej pomoci, môžeme túto ikonu nájsť v mnohých chrámoch rozličných vierovyznaní a v domovoch mnohých veriacich.

Patriarchálna liturgická komisia UGCC biskupskej synody je poverená prípravou liturgických textov.

Tento dekrét nadobúda účinnosť dva mesiace od jeho zverejnenia v elektronickej podobe na oficiálnej webstránke UGCC.

Informačné oddelenie UGCC

Zdroj: cssr.news

Preklad: Jana Badurová

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved