Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

U „Najchudobnejších z chudobných“: Misia v Albánsku

Krátka správa z návštevy v Albánsku u redemptoristov, ktorí pred troma rokmi založili pôsobivú misiu.

Na pozvanie diecézy začala v septembri 2014 misia redemptoristov v okolí albánskeho hlavného mesta Tirana. Albánsko patrí spolu s Moldavskom k najchudobnejším krajinám Európy. Ešte stále je veľmi ovplyvnené protináboženskou komunistickou diktatúrou, ktorá si vyžiadala životy tisícov mučeníkov. V priebehu posledných pätnástich rokov sa mnoho katolíckych rodín presťahovalo z hornatého severu do centra krajiny, pretože dúfali, že tu nájdu vzdelanie, prácu a budúcnosť. Priemerný vek Albáncov je 28 rokov; v súčasnosti je takmer 40 percent z nich nezamestnaných alebo pracujúcich len na čiastočný úväzok.

Redemptoristi (v súčasnosti sú to dvaja pátri; ďalší páter z Neapola sa k nim pripojí v januári 2018) spravujú štyri dediny s takmer 40 000 veriacimi; spolupracujú s dvoma ženskými rehoľami. P. Lorenz Voith navštívil túto misiu v strede novembra a mohol tak odovzdať aj dary z Rakúska. Okrem iného sa stretol a rozprával s arcibiskupom Tirany, sestrami, ako aj mnohými rodinami. P. Dominc O’Toole, anglický redemptorista, v súčasnosti pastoračne činný vo Viedni, ho sprevádzal na tejto ceste. P. Dominic bol v prvých dvoch rokoch v tíme redemptoristov v Albánsku, neskôr musel túto prácu zo zdravotných dôvodov ukončiť.

P. Voith: „Dotkli sa ma veľké sociálne rozdiely a sčasti zlá chudoba. Korupcia je jeden z rakovinových nádorov krajiny. Títo pátri pracujú celkom v zmysle redemptoristickej misie: „Poslaní k najchudobnejším!“ Dojemné sú tieto body: každú sobotu a nedeľu ponuka katechéz pre deti a mladých, dobre prijaté kurzy varenia a šitia pre ženy, voľnočasový program v tzv. „oratóriách“, konkrétna materiálna pomoc rodinám a oveľa viac. Bohoslužby sú „plné“, hlavne mladých ľudí. V posledných dvoch rokoch sa našlo a vyškolilo mnoho mladých čestných pomocníkov pre pastoračnú a sociálnu prácu; je to dôležité znamenie nádeje v zatiaľ stále ešte skôr klerikálnej Cirkvi. Ľudia sú tu veľmi vďační, že sa zaujímame o ich život a budúcnosť; k čomu patria aj návštevy. Výbor sv. Klementa Hofbauera, „Klementské listy“, ako aj redemptoristi (Farnosť Panny Márie) budú v nasledujúcich rokoch podporovať túto misiu. Poprosili nás hlavne o podporu kaplnky a pripojených priestorov (s materskou školou pre najchudobnejšie rodiny). Má sa umožniť pripojenie elektriny a vody, ako aj zariadiť priestory pre starostlivosť o deti a mladých. Miestne rodiny sa chystajú poslať do Rakúska rôzne výrobky.“

Zdroj: start.redemptoristen.com

Preklad: Jana  Badurová

Návšteva u arcibiskupa. Zľava: P. Dominic, arcibiskup Georges, P. L. Voith, P. Andrej z komunity v Albánsku

 

Kostol v Kamez pri Tirane

 

Katechizmus v kostole v sobotu ráno

 

Deti z novej materskej školy v malom oddelení bez vody a elektriny

 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved