Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2021

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa slávi od 18. do 25. januára. Mnoho kongregácií, diecéz a kresťanských spoločenstiev po celom svete usporadúva oslavy, výmeny skúseností a ekumenické bohoslužby v poslušnosti Kristovi, ktorý sa modlí za jednotu svojich učeníkov „aby svet uveril“. Jednota je skôr Božím darom ako dôsledkom ľudského úsilia, a preto sú kresťania na celom svete vyzvaní v modlitbe vyjadriť spoločenstvo, ku ktorému sme všetci povolaní žiť v jednote. Odpoveď, že svet čelí nepriaznivým účinkom pandémie, nám môže ponúknuť znak spoločenstva, ktorý nám umožní oceniť našu vzájomnú prepojenosť a následne nás vedie k hľadaniu spôsobov jednoty a spoločenstva, v tomto prípade medzi kresťanmi po celom svete.

Oficiálny dátum týždňa modlitieb za kresťanov je v januári, okolo dňa obrátenia sv. Pavla. Tento čas sa na južnej pologuli časovo zhoduje s prázdninami, a tak veľa kostolov hľadá pre svoju slávnosť iné termíny, napríklad okolo Turíc. Vzhľadom na túto flexibilitu sú komunity redemptoristickej rodiny vyzvané, aby priložený materiál používali počas celého roka (priložený materiál nájdete na stránke: cssr.news). S nárastom využívania virtuálnych médií mnohí nájdu príležitosť pripojiť sa v duchu tohto týždňa kázaním alebo vytváraním obsahu, ktorý odráža spoločenstvo v modlitbe Krista Vykupiteľa.

Podporný materiál pre tento rok má názov „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať hojné ovocie“ (Jn 15: 5–9) a ponúka rozmanitú a flexibilnú schému možností. Je to pomôcka pripravená Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov a môže podporiť každú iniciatívu na miestnej úrovni.
Zdroj: cssr.news

Mediálny tím redemptoristov 

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved