Redemptoristi
Slovo medzi nami
Slovo medzi nami
Redemptoristi
Slovo medzi nami

Traja redemptoristi na Synode o synodalite

Vatikánsky Sekretariát pre synody vydal 7. júla 2023 úplný zoznam mien účastníkov nadchádzajúcej synody o synodalite, ktorá sa bude konať 4. až 29. októbra 2023. Medzi účastníkmi sú aj traja redemptoristi, a to kardinál Joseph William Tobin CSsR, arcibiskup americkej diecézy Newark a bývalý generálny predstavený redemptoristov, arcibiskup Bohdan Dzyurach CSsR, apoštolský eparcha Nemecka a Škandinávie a titulárny biskup Vagady, a páter Vimal Tirimanna CSsR, profesor morálnej teológie v Ríme a na Srí Lanke.

Kardinál Tobin sa na synodách zúčastňuje ako člen riadnej rady. Mons. Dzyurach je jedným z volených zástupcov ukrajinskej cirkvi. Pápež vymenoval P. Tirimanna za jedného z ázijských členov, ktorí nie sú biskupmi. Ide o prvú synodu v období po Druhom vatikánskom koncile so 70 členmi, ktorí nie sú biskupmi, no majú hlasovacie právo. Zaradenie niektorých členov do synody, ktorí nie sú biskupmi, nedávno ohlásil pápež František, aby oživil ekleziológiu (náuku o Cirkvi) Božieho ľudu z obdobia II. vatikánskeho koncilu, podľa ktorej všetci pokrstení (klerici aj laici) tvoria jednu Katolícku cirkev, a preto sa všetci (prostredníctvom svojich zástupcov) musia podieľať na cirkevných záležitostiach a ich hlasy musia byť vypočuté.

Zdroj: Scala News

Preklad: Mediálny tím redemptoristov

Ďalšie články

Redemptoristi

Adresa

Redemptoristi - provincialát
Puškinova 1
811 04 Bratislava

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia (resp. Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - redemptoristi) spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Ochrana osobných údajov

© Copyright 2022  |  CREA : THINK studios  |  All Rights Reserved