Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
HomeNovinkyArticles in EnglishSviatočný pozdrav generálneho predstaveného pri príležitosti sviatku Matky ustavičnej pomoci

Sviatočný pozdrav generálneho predstaveného pri príležitosti sviatku Matky ustavičnej pomoci

Bratia a sestry, laickí spolupracovníci a priatelia,

prajem vám veľa požehnania počas tejto novény a sviatku našej Matky ustavičnej pomoci.

Keď v túto nedeľu budeme oslavovať pred pôvodnou Ikonou, zverím všetky vaše úmysly do jej starostlivosti a opatery – pretože ona je skutočne našou Neustálou pomocou.

Rovnako ako Mária drží malé ruky nášho Vykupiteľa vo svojich rukách, tak aj ja do nich vložím našu kongregáciu, širšiu redemptoristickú rodinu a každého jedného z našich spoločenstiev po celom svete.

V mene generálnej rady by som rád vyjadril našu vďačnosť všetkým vám – spolubratom, sestrám a laickým spolupracovníkom – ktorí ste sa zúčastnili štyroch prípravných zasadnutí našej generálnej kapituly. Vaše úvahy a príspevky obohatia našu reflexiu a rozlišovanie ako Kongregácie. A budete pozvaní pokračovať s nami v tomto procese v ďalšej fáze našich príprav. Ďakujem. Nech vám Boh žehná za vaše štedré a čestné zdieľanie.

Mária, naša Matka ustavičnej pomoci, prijala svoje poslanie od Vykupiteľa, jej Syna, keď stála na úpätí kríža. Je to skutočne naša Matka a jej poslaním je sprevádzať každú Božiu dcéru a syna po celý život s nežnou láskou a starostlivosťou. Rovnako ako milovaný učeník Ján, aj my ju môžeme privítať vo svojich domovoch a v našich srdciach.

Modlitbami našej Matky ustavičnej pomoci, nech vám žehná náš všetci milosrdný Boh. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

P. Michael Brehl CSsR, generálny predstavený

Celý video-pozdrav si (v angličtine) môžete pozrieť nižšie:

Preklad: mediálny tím redemptoristov

Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
close

Zdieľajte príspevok..